Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara

Reklama
Nabór od 05.07.2021 do 26.07.2021 12:00
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
Łączny budżet 350 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież, Organizacje pozarządowe
Młode organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów nawet do 10.000 złotych, a grupy nieformalne do 7.000 złotych. Oferty można składać do 26 lipca.

O mikrodotacje mogą się ubiegać:
•    grupy nieformalne w imieniu własnym
•     młode organizacje pozarządowe
•     grupa nieformalna we współpracy z organizacją pozarządową pełniącą funkcję tzw. Patrona (może nim być każda organizacja pozarządowa posiadająca siedzibę na 
terenie Wielkopolski).

Najważniejszy jest ciekawy pomysł na działanie i zaangażowanie społeczności lokalnej. Szansę na dofinansowanie w ramach Konkursu, będą miały inicjatywy edukacyjne, kulturalne, ekologiczne, sportowe, czyli mieszczące się w obszarach pożytku publicznego. Działania te, w dowolnej formie np. warsztatów, spotkań, targów, mogą być kierowane do społeczności lokalnej, dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych. 

Dodatkowo młode organizacje pozarządowe (działające nie dłużej niż 60 miesięcy, których przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekracza 30 tys. zł) mogą składać projekty z elementami rozwoju. Mają wtedy możliwość dofinansowania np. szkoleń kadry, wypracowania strategii rozwoju, czy dofinansowania zakupu sprzętu dla organizacji. 

Maksymalna wartość mikrodotacji to 7.000 zł lub w przypadku realizacji dodatkowych inicjatyw na rzecz młodzieży to aż 10.000 zł. Można ją przeznaczyć na wszelkie niezbędne i uzasadnione wydatki. Co ważne - nie wymagamy wkładu własnego!

Inicjatywy w ramach Konkursu mogą być realizowane w okresie od 1 września do 30 listopada 2021 roku. Każdy, kto zdecyduje się wziąć udział w Wielkopolskiej Wiarze, będzie miał szansę skonsultować pomysł z doradcą.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie oferty w generatorze dostępnym na stronie www.pisop.org.pl. 

Na etapie składania oferty nie są wymagane dodatkowe załączniki.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: https://pisop.org.pl/wielkopolska-wiara-2021

Projekt współfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030. 

Reklama