Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Konkurs grantowy: „Generacja 6.0”

Reklama
Nabór od 05.07.2021 do 05.08.2021 23:59
Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego
Łączny budżet 450 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 15 tys. PLN
Seniorzy
Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła czwartą edycję konkursu grantowego „Generacja 6.0”.

Termin składania wniosków: od 05.07.2021 r. do 05.08.2021 r. do godz. 24:00

Realizacja projektów: od 03.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

„Generacja 6.0” to program skierowany do podmiotów, które chciałyby zorganizować warsztaty lub zajęcia dla osób 60+.

Co chcemy osiągnąć:

Chcemy przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 60+, poprzez inicjatywy w obszarze społecznym i technologicznym, mające na celu poszerzanie ich wiedzy oraz rozwijanie ich umiejętności w różnych dziedzinach życia. Dodatkowo, naszym celem jest poprawa sprawności ruchowej i ogólnej kondycji fizycznej seniorów dzięki zabiegom rehabilitacyjnym lub fizjoterapeutycznym, oraz rozwój zainteresowań kulturalnych poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń skierowanych do osób z tej grupy wiekowej.

W Konkursie mogą brać udział:

1) fundacje; 

2) stowarzyszenia; 

3) biblioteki publiczne; 

4) domy kultury; 

5) gminy(jednostki samorządu terytorialnego); 

6) Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym, skierowanych do beneficjentów Projektu,
  • zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania Projektu,
  • organizację wydarzeń kulturalnych, których koszt nie może przekroczyć 4 500,00 zł brutto,
  • usługę księgową, związaną z Projektem, której koszt nie może przekroczyć 500,00 zł brutto,
  • koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 500,00 zł brutto,
  • ewentualne porady specjalistyczne.

W 4. edycji programu zostanie dofinansowanych maks. 30 najlepszych projektów.

Organizator nie wymaga wniesienia wkładu własnego przez grantobiorcę.

Reklama