Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Konkurs ofert: Kreatywne działania społeczno-zawodowe osób z doświadczeniem bezdomności

Reklama
Nabór od 30.06.2021 do 22.07.2021 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 65 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Bezdomni
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Kreatywne działania społeczno-zawodowe osób z doświadczeniem bezdomności.

Forma: wsparcie.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

Głównym założeniem zadania jest przygotowanie rozwiązań prawnych, instytucjonalnych oraz logistycznych zmierzających do stworzenia podmiotu ekonomii społecznej, którego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób z doświadczeniem bezdomności. Działania mają służyć stworzeniu podwalin do przemiany w podmiot ekonomii społecznej, przedsiębiorstwo kreatywne – współzarządzane i prowadzone, par excellence przez osoby z
doświadczeniem bezdomności.

Ważnym elementem działań powinno być opracowanie oraz testowanie produktów i usług, które docelowo mogą być oferowane przez podmiot ekonomii społecznej.

W ramach realizacji zadania zakłada się:
1. przygotowanie i przeszkolenie zespołu składającego się z 10 osób z doświadczeniem bezdomności aby umożliwić poznanie przez zespół prawnych podstaw funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego i uzyskania wiedzy nt. zarządzania przedsiębiorstwem społecznym,
2. organizacja spotkań sieciujących: nawiązanie współpracy z innymi podmiotami ekonomii społecznej. W ramach zadania powinny odbyć się co najmniej dwa spotkania służące wymianie dobrych praktyk, podzieleniu się know-how.
Organizowane spotkania powinny być oparte na wspólnej dyskusji, wymianie poglądów, wypracowaniu strategii, case-study,
3. kreowanie, testowanie, wdrażanie produktów i usług, które będą mogły zaistnieć w ofercie biznesowej podmiotu ekonomii społecznej, włączając w to organizację wydarzeń artystycznych, edukacyjnych i/lub rzemieślniczych,
4. opracowanie formuły działalności biznesowej, podejmowania współpracy z biznesem, komunikacji z biznesem,
5. systematyczne prowadzenie społeczno-zawodowej aktywności na rzecz osób z doświadczeniem bezdomności.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120.

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama