Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Łódzki Jednorożec: akcelerator łódzkich start-up'ów

Reklama
Nabór od 28.06.2021 do 31.07.2021 16:00
Stowarzyszenie L4G
Piotr Matryba Kierownik Inkubatora Łódzki Jednorożec: akcelerator łódzkich start-up'ów 535-579-890 piotr.matryba@law4growth.com
Łączny budżet 475,46 tys. PLN
Od 10% do 100% dofinansowania
Dotacje od 8,334 tys. do 70 tys. PLN
Mężczyźni, Dorośli, Kobiety
Celem konkursu jest stworzenie kompleksowego programu inkubacji i akceleracji startupów, tj. działań i usług skierowanych do osób planujących założyć działalność gospodarczą lub MŚP znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy od daty rejestracji), które poszukują rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach. Organizator na rzecz zakwalifikowanych do Projektu beneficjentów, będzie świadczył specjalistyczne usługi. Szczególna uwaga zostanie poświęcona usługom mającym na rzecz opracowanie biznesplanu/studiów wykonalności oraz pozyskania (dzięki dobrze przygotowanym materiałom) inwestorów kapitałowych, którzy wesprą rozwijające się start-upy w formie inwestycji kapitałowych oraz transferu know-how. W projekcie udział weźmie 15 start-upów (istniejących i nowopowstałych), z czego wszystkie wezmą udział w fazie pilotażu. Ponadto 5 otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 70 000 PLN.

Celem projektu jest stworzenie kompleksowego programu inkubacji i akceleracji startupów, tj. działań i usług skierowanych do osób planujących założyć działalność gospodarczą lub MŚP znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy od daty rejestracji), które poszukują rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach

Polska gospodarka stoi przed wyzwaniem zwiększenia swojej innowacyjności a tym samym efektywności. Jak pokazują doświadczenia najbardziej rozwiniętych państw na świecie obecnie najbardziej skutecznym modelem budowy innowacyjnych przedsiębiorstw jest tworzenie start-upów, tj. małych przedsiębiorstw których jedynym zadaniem jest skomercjalizowanie danej innowacji. 

Typy usług: 

1. Wsparcie w przeprowadzeniu analizy ryzyka i określeniu sposobów jego eliminacji w zakresie realizacji poszczególnych elementów, procesów produkcyjnych/dystrybucyjnych/świadczenia usług;

2. doradztwo w zakresie zdalnego/mobilnego sposobu dystrybucji/świadczenia usług;

3. pomoc w pierwszych rozmowach i kontaktach z potencjalnym inwestorem;

4. przygotowanie foldera informacyjnego –teasera;

5. ocena  możliwości  znalezienia  odpowiedniego  inwestora,  zainteresowanego  wejściem kapitałowym w rozwój przedsięwzięcia;

6. opracowanie biznesplanu / studium wykonalności;

7. opracowanie wstępnego budżetu przedsięwzięcia;

8. mentoring;

9. scouting –poszukiwanie interesujących pomysłów biznesowych. 

W ramach przeprowadzonego pilotażu zostanie udzielone wsparcie w formie doradczej dla 15 start-upów (nowopowstałych i już istniejących firm). Ponadto 5 wybranych start-upów ze wspomnianego grona, otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 70 000 złotych.

O wyborze start-upów do kolejnych faz projektu, w tym do otrzymania wsparcia doradczego oraz wsparcia finansowego decydować będzie Rada Programowa w oparciu o obiektywne kryteria.

Podsumowując:

  1. I Etap obejmie wybór 15 podmiotów/osób, które chcą zarejestrować swój start-up. W ramach wskazanego etapu, wybrane start-upy otrzymają specjalistyczne usługi doradcze.

2. Do II etapu zostanie zakwalifikowanych, z powyższego grona 5 podmiotów, które otrzymają wsparcie finansowe na łączną sumę 350000 zł.

Reklama