Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Działania animacyjne na obszarze rewitalizacji

Reklama
Nabór od 30.06.2021 do 22.07.2021 15:00
Biuro Architekta Miasta
Łączny budżet 90 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 90 tys. PLN
Gmina Miasta Szczecin, Biuro Architekta Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania animacyjne na obszarze rewitalizacji.

Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji programu animacji społecznej na obszarze rewitalizacji z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności w okresie zagrożenia epidemicznego. 

Oczekuje się, że Organizacja, której zostanie zlecone zadanie przedstawi w ofercie program animacji społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji, tj. osiedla Centrum, Śródmieście-Zachód i Turzyn, w szczególności mieszkańców kwartałów zabudowy mieszkaniowej przy Alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do Placu Szarych Szeregów, z określeniem sposobu realizacji programu – atrakcyjnego, adekwatnego do celów zadania i odpowiedniego dla danej grupy wiekowej (dzieci, młodzież, osoby dorosłe, osoby starsze) z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności w okresie zagrożenia epidemicznego.

Zadanie ma być ukierunkowane i dostosowane do różnych grup wiekowych (z podziałem na dzieci, młodzież, osoby dorosłe, osoby starsze) przeprowadzenie zajęć animacyjnych, sportowych i rekreacyjnych w niewielkich grupach. Możliwość prowadzenia aktywizacji przy zastosowaniu systemu on-line.

Możliwe jest zorganizowanie wydarzeń w przestrzeni publicznej, lokalu, on line – o odpowiedniej powierzchni dla przewidywanej liczby osób (z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności w okresie zagrożenia epidemicznego), na obszarze rewitalizacji.

Program animacji w szczególności powinien zawierać:

  • opis planowanych działań,
  • uzasadnienie potrzeby realizacji planowanych działań,
  • planowane rezultaty,
  • harmonogram działań,
  • przewidywane miejsce/a realizacji,
  • zakładaną liczbę uczestników,
  • określenie sposobu zaangażowania uczestników w planowane działania,
  • zakładane partnerstwo,
  • sposób promocji i informacji o planowanych działaniach,
  • itp.

 

Oferta zgłaszana do konkursu może uwzględniać przepisy art. 4 ust. 3 i 4 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, które wejdą w życie z dniem 6 września 2021 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama