Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Prowadzenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w okresie od 1 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia...

Reklama
Prowadzenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w okresie od 1 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku
Nabór od 25.06.2021 do 19.07.2021 15:00
Wydział Ochrony Środowiska
Łączny budżet 450 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Gmina Miasta Szczecin, Wydział Ochrony Środowiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w okresie od 1 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego pn. „Prowadzenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w okresie od 1 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku" obejmować będzie:

1) administrowanie ośrodkiem rehabilitacji dzikich zwierząt położonym przy ul. Borowej na działkach nr 1, 2, 4, 5, 6 i 8/1, obręb 9 Dąbie (powierzchnia terenu zabudowanego - 229,75 m²; budynek o funkcji biurowo-gospodarczo-edukacyjnej o powierzchni użytkowej 152,98 m 2 i kubaturze 1’306,57 m3);

2) zapewnienie rannym lub chorym zwierzętom dzikim, przebywającym w ośrodku opieki, w tym: pomocy weterynaryjnej, karmienia, rehabilitacji, podawania leków zaleconych przez lekarza weterynarii itd. do momentu ich uwolnienia do natury albo przeprowadzenia eutanazji (na podstawie decyzji lekarza weterynarii);

3) prowadzenie azylu dla zwierząt, które z uwagi na chorobę, kalectwo lub z innych przyczyn nie mogą zostać uwolnione do natury;

4) prowadzenie edukacji ekologicznej tj. prelekcji, warsztatów itd. w zakresie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.

Oferta zgłaszana do konkursu może uwzględniać przepisy art. 4 ust. 3 i 4 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, które wejdą w życie z dniem 6 września 2021 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama