Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

Reklama
Nabór od 09.06.2021 do 30.06.2021 14:00
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola
Łączny budżet 37 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkursu ofert na powierzenie w 2021 r. realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Cel 1: Wsparcie rodziny

Działania: 

a) Wspieranie rodziny i rodzicielstwa,

b) Promowanie wartości rodzinnych i pozytywnego obrazu rodziny,

c) Wspieranie działań mających na celu wzmocnienie więzi rodzinnych wspierających rodziców w procesie wychowawczym i edukacyjnym,

d) Realizacja Programu opieki wytchnieniowej.

Działania realizowane w ramach zadania publicznego:przygotowanie i dostarczenie ciepłego posiłku, tj. dwudaniowego obiadu (zupa, drugie danie, kompot), w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r.,osobom kwalifikującym się do korzystania z pomocy społecznej.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora ofert mija dnia 30 czerwca 2021 r. o godz. 14:00.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie: Otworzy się w nowym okniewww.opole.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Skan potwierdzenia złożenia oferty wydrukowanego z Generatora oraz podpisanego przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) można przesłać mailem na adres ps@um.opole.pl, a następnie złożyć w urnie na parterze w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, ul. Budowlanych 4, 45-005 Opole od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać na adres: Wydział Polityki Społecznej, ul. Budowlanych 4, 45-005 Opole.

Reklama