Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

GDAŃSKI FUNDUSZ SĄSIEDZKI 2021_II NABÓR Uzupełniający

Reklama
Nabór od 10.06.2021 do 01.07.2021 23:59
WRS - Regranting
Łączny budżet 27,195 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 4 tys. do 7 tys. PLN
Urząd Miejski w Gdańsku, WRS - Regranting ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: GDAŃSKI FUNDUSZ SĄSIEDZKI 2021_II NABÓR Uzupełniający.

UWAGA !!!

1. WNIOSKI GFS 2021 z II NABORU należy złożyć w systemie witkac.pl NAJPÓŹNIEJ
do dn.01.07.2021, do godz.23.59. 
  Po tym terminie system NIE BĘDZIE JUŻ AKTYWNY!

2. POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA OFERTY 

wygenerowane przez system witkac po podpisaniu przez osoby uprawnione, należy przesłać do dn. 05.07.2021 r. w formie skanu  oryginału,
do godz. 24.00, na adres poczty elektronicznej operatora:  gfs@fundacjarc.org.

II NABÓR GDAŃSKIEGO FUNDUSZU SASIEDZKIEGO 2021 poprzez konkurs grantowy służy szeroko rozumianej integracji sąsiedzkiej w skali lokalnej, począwszy od poziomu wspólnot mieszk., aż po wymiar osiedlowy, dzielnicowy lub miejski. W ramach  tegorocznego konkursu dla organizacji pozarządowych, można ubiegać się o granty do wys. 7000 zł na projekty realizowane w Gdańsku na rzecz  wzmacniania relacji sąsiedzkich wśród gdańszczan (-ek).

Gdański Fundusz Sąsiedzki to program regrantingowy dofinansowany ze środków Miasta Gdańska, a funkcję operatora  pełni Fundacja RC w Gdańsku. 

W II TURZE GFS 2021 na dofinansowanie projektów sąsiedzkich wnioskowanych przez organizacje pozarządowe przeznaczono kwotę 27 195,00 zł

DZIAŁANIA projektowe mogą być realizowane w okresie od dn. 10.07.2021 do 06.12.2021.

W odpowiedzi na realne potrzeby rozpoznane w środowisku oddziaływania, wnioskodawcy mogą wpisać się w następujące obszary wsparcia:

  • Integracja mieszkańców w dzielnicach,​
  • Inicjatywy prorodzinne w lokalnych społecznościach (Kluby Rodzica, familiady itp.).

 

LIMITY WYMAGANE:

  • na koszty obsługi zadania można przeznaczyć w kosztorysie maksymalnie 20% wys. dotacji (administracyjne takie jak koordynacja, obsługa księgowa, eksploatacyjne);
  • obligatoryjny wkład osobowy w postaci zadeklarowanej pracy wolontariuszy musi wynosić min. 10% wys. dotacji.

 

II NABÓR wniosków (uzupełniający)

w Konkursie GFS 2021 potrwa od 10.06.2021 – 01.07.2021, w którym o dofinansowanie do wys. 7000 zł mogą ubiegać się ORGANIZACJE pozarządowe lub podmioty wskazane w par. 3 ust.3 Ustawy o PPiW. Minimalna kwota przyznanego dofinansowania w II NABORZE GFS 2021 uzupełniającymnie będzie niższa niż 4000 zł.
             

 Ogłoszenie wyników oceny zaplanowano na dzień 10.07.2021.

WSKAZANE  aby tegoroczne wnioski uwzględniały czynnik ograniczeń pandemicznych i proponowały formy oddziaływań wykonalne, w przypadku zaostrzenia restrykcji sanitarnych.

UWAGA!

  1. Wnioski przygotowane przez  gdańskie organizacje  należy złożyć w systemie witkac.pl za pomocą generatora (ostatni dzień naboru upływa w dn. 01.07. o godz. 23.59).
  2. Potwierdzenie złożenia oferty wygenerowane przez system witkac,
    po podpisaniu należy przesłać do dn. 05.07.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu oryginału, najpóźniej do dn. 05.07.2021 do godz. 24.00, na adres operatora:  gfs@fundacjarc.org.pl
  3. Jako kryteria istotne przy ocenie merytorycznej ofert w II Naborze GFS 2021, będą brane pod uwagę projekty sprzyjające:

- przeciwdziałaniu skutkom społecznym epidemii covid,

- działaniom samopomocowym w sąsiedztwie, w tym wypracowaniu lokalnych sposobów radzenia sobie z problemami społecznymi dot. danych wspólnot,

- inicjowaniu i wzmacnianiu lokalnego partnerstwa z innymi podmiotami,

- tworzeniu nowych koncepcji i metod na integrację i promowanie postaw zaangażowanych.

NIE będą wspierane działania stałe organizacji, poprzez dystrybucję usług społ. z zakresu - rozwoju osobistego i edukacji kulturalnej, głównie służące wzmocnieniu kompetencji personalnych. Zastosowanie narzędzi animacji społecznej i kulturalnej jest wysoce pożądane, ale ich celem ma być aktywizowanie mieszkańców, większa integracja środowisk
i budowanie tożsamości lokalnej, w tym sąsiedzkiej. Korzyści z realizacji działań mają dotyczyć grup i społeczności, a nie tylko jednostek. .

Więcej

szczegółów formalnych dot. Konkursu dla wnioskodawców znajdziecie się na stronach:  www.gfs.org.pl, www.fundacjarc.org.pl oraz www.witkac.pl

Zachęcamy także do kontaktu z koordynatorką Funduszu: 

Ewa Zabłocka        e-mail: gfs@fundacjarc.org.pl      tel.: 504 871 495

OGÓLNE informacje -

można uzyskać także w biurze operatora (były pałac Ślubów we Wrzeszczu): Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych,  tel. 58 344 40 39

Al. Grunwaldzka 5.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama