Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych dofinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie priorytetu "Wspieranie...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych dofinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie priorytetu "Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej"
Nabór od 11.06.2021 do 02.07.2021 15:00
Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Łączny budżet 7 tys. PLN
Do 60% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Mielnie, Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych dofinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie priorytetu "Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej".

Nazwa zadania konkursowego:  Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej

Forma realizacji zadania: wspieranie

Cel zadania publicznego: Rozwój aktywności sportowej w gminie Mielno

Opis zadania:

Wsparcie projektów realizowanych ze środków zewnętrznych w zakresie inicjatyw  i przedsięwzięć przyczyniających się do wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej w gminie Mielno.

Zadania obejmuje dofinansowanie wkładu własnego oferenta do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych, które dopuszczają zaangażowanie środków publicznych.

Adresaci: mieszkańcy Gminy Mielno.

Środki przeznaczone na realizację zadania: 7 000 zł

Termin realizacji zadania: od dnia 01 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Miejsce realizacji zadania: teren miasta i gminy Mielno

W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć jedną ofertę.

Dotacja ze środków Gminy Mielno na wkład własny do projektu finansowanego ze środków zewnętrznych nie może przekroczyć  60 % wartości finansowej zadania publicznego.

Możliwe jest wykazanie wkładu własnego osobowego.

Możliwe jest wykazanie świadczeń pobieranych od odbiorców zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama