Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

MAŁE DOTACJE w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy - środki...

Reklama
MAŁE DOTACJE w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy - środki na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
Nabór od 10.06.2021 do 15.11.2021 16:00
Dzielnica Ochota
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Małe dotacje w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Środki na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. małej dotacji:

  • wnioskowana kwota dotacja od m.st. Warszawy nie może być wyższa niż 10 000 złotych,
  • termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni),
  • o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja,
  • termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),

 

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową przygotowywana jest  za pośrednictwem generatora wniosków na stronie: https://witkac.pl.

Przygotowaną w generatorze ofertę należy złozyć elektronicznie, następnie wydrukować potwierdzenie jej złożenia, podpisać i dostarczyć na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ul. Białobrzeska 26, 02-365 Warszawa. 

Potwierdzenie złożenia oferty musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. (Nie wystarczy parafowanie dokumentu).

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2  realizacja zadania musi być bezpieczna dla odbiorców i dostosowana do aktualnych wytycznych sanitarnych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama