Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2021...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2021 roku
Nabór od 02.06.2021 do 23.06.2021 15:30
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20 tys. PLN
Urząd Miasta Wałcz, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2021 roku.

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2021 roku:

Nazwa zadania:

Bezpieczne Wakacje - Bezpieczni Mieszkańcy

Zadanie jest kierowane do osób przebywających nad otwartymi akwenami wodnymi na terenie miasta Wałcz

Realizacja zadania polegać będzie na:

- utrzymaniu gotowości ratowniczej,

- organizowaniu i prowadzeniu działań ratowniczych,

- organizowaniu i prowadzeniu szkoleń ratowników wodnych,

- utrzymaniu gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego i grupy interwencyjnej,

- prowadzeniu dokumentacji wypadków.

Kwota: 20 000,00 zł

oraz nabór kandydatów do prac w komisji konkursowej do opiniowania ofert w przedmiotowym konkursie.

Informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w ogłoszeniu konkursowym stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama