Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Program grantowy Fundacji PFR „Wakacyjna AktywAKCJA”

Reklama
Nabór od 28.05.2021 do 21.06.2021 23:59
Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju
Łączny budżet 250 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 5 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju ogłosiła ogólnopolski Program Grantowy „Wakacyjna AktywAKCJA ”. Jego celem jest wsparcie finansowe organizacji, które przygotują nieodpłatne aktywne spędzenie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z lokalnych społeczności.

Celami szczegółowymi są:

a. promocja aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież;

b. wsparcie lokalnych społeczności i instytucji;

c. walka ze skutkami epidemii i lockdownu negatywnie wpływającymi na aktywność dzieci i młodzieży;

d. wparcie finansowe wartościowych inicjatyw społecznych

Liczy się pomysł oraz dostępność dla różnych grup odbiorców. Planowana pula środków do przyznania na najciekawsze pomysły to 250 000 zł.

Wnioski o grant mogą składać organizacje z całej Polski, które chcą wpierać dzieci i młodzież w aktywnym spędzeniu czasu podczas wakacji i przygotują najciekawsze pomysły. Kluczowe jest, aby młodzi uczestnicy mogli wziąć w nich udział bezpłatnie. Do udziału w Programie zaproszone są szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, kościelne jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, biblioteki, kluby sportowe, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, koła gospodyń wiejskich, ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze. 

Działania opisane we wnioskach powinny zawierać ofertę aktywności sportowo-edukacyjnych, skierowanych do dzieci i młodzieży na czas wakacji, czyli w okresie lipiec i sierpień 2021 r. Wysokość jednego grantu może sięgać do 5 000 zł brutto. Kryteria wyboru najciekawszych Projektów będą obejmowały atrakcyjność formy i programu dla uczestników, a dodatkowe punkty będą przyznawane za projekty skierowanie do dzieci i młodzieży z trudniejszych środowisk i mniejszych miejscowości, a także wartość edukacyjną projektu, czyli poziom merytoryczny przekazywanych uczestnikom treści dydaktycznych. 

Wnioski o grant można składać do 21 czerwca, wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Reklama