Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs grantowy KE: Ochrona i promocja praw dziecka

Reklama
Nabór od 28.05.2021 do 07.09.2021 14:00
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
Łączny budżet 2,16 mln EUR
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 75 tys. EUR
Dzieci
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego ogłosiła konkurs grantowy w programie KE „Obywatele, równość, prawa i wartości” - komponent „Ochrona i promocja praw dziecka”. Wnioski można składać do 7 września 2021 r.

Projekty składane w ramach tego konkursu powinny przyczyniać się do przeciwdziałania skutkom pandemii Covid-19, promując sposoby włączania praw dziecka do głównego nurtu i włączania ich w reakcje na tę i wszelkie inne sytuacje nadzwyczajne, a także przyczyni się do realizacji działań przedstawionych przez UE w strategii dotyczącej praw dziecka.

Przewidywane rezultaty realizacji projektów w tym komponencie:

1. zwiększenie wiedzy o wpływie pandemii COVID-19 na dzieci, a także o podjętych reakcjach władz publicznych i wnioskach wyciągniętych na przyszłość;

2. ustanowienie protokołów zapewniających uwzględnianie i ochronę praw dziecka oraz wspieranie dzieci w sytuacjach nadzwyczajnych w przyszłości; 

3. realizacja zaleceń przyszłej strategii UE na rzecz praw dziecka.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ogłoszeniu konkursowym.

Reklama