Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Nabór ofert w trybie art. 19a na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży - Zadanie nr 2
Nabór od 19.05.2021 do 31.10.2021 00:00
Wydział Funduszy Europejskich
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież, Dzieci

Burmistrz Skarszew ogłasza nabór ofert w trybie uproszczonym zgodnie z art. 19a ustawy na realizację zadań z zakresu działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach Rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok.

Zadanie nr 2 Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży realizowane w szczególności poprzez:

  • organizowanie różnych form wypoczynku: kolonii, półkolonii, biwaków, obozów itp. zorganizowanych zgodnie z przepisami dotyczącymi wypoczynku dzieci
    i młodzieży dla osób z terenu Gminy Skarszewy,
  • organizowanie i realizację programu w placówkach wypoczynku,
  • wypoczynek zimowy lub letni.
Źródło: Urząd Miejski w Skarszewach

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama