Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Doskonalenie kadry opiekuńczej w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie...

Reklama
Doskonalenie kadry opiekuńczej w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie m.st. Warszawy z zakresu jakości edukacyjnej oraz maksymalizacji potencjału uczenia się dzieci
Nabór od 17.05.2021 do 10.06.2021 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 450 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Doskonalenie kadry opiekuńczej w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie m.st. Warszawy z zakresu jakości edukacyjnej oraz maksymalizacji potencjału uczenia się dzieci..

Przygotowanie i przeprowadzenie programu skierowanego do opiekunów w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie m.st. Warszawy wspierającego budowanie prawidłowych interakcji pomiędzy opiekunem a dziećmi oraz w szczególności zapewniania dzieciom przez opiekunów warunków i możliwości nauki oraz rozwoju edukacyjnego, w tym językowego, w ramach prowadzonych zajęć i rutynowych czynności.

Ze względu na sytuację epidemiczną związaną z ryzykiem rozprzestrzeniania się zakażeń COVID-19 należy przewidzieć prowadzenie działań w tzw. trybie hybrydowym tj. stacjonarnie i online oraz tylko online. W takim przypadkuoferent wskaże w opisie zadania wykorzystywanetechniki realizacji zadania,narzędzia z których zamierza korzystać np. typ irodzaj platformy internetowej itp.

 

  • Przykładowy zakres tematyczny spotkań:
  • podstawowe zagadnienia psychologii rozwojowej dziecka w wieku do lat 3;
  • budowanie pozytywnej atmosfery w grupie i relacji opiekun-dzieci (tworzenie relacji, okazywania zainteresowania i szacunku);
  • świadomość i orientacja opiekuna na potrzeby dzieci (odpowiadania na potrzeby dzieci, empatia);
  • troska o perspektywę dziecka (podążanie za dzieckiem, elastyczność, wspieranie niezależności dziecka);
  • modelowanie zachowania dzieci (wzmacnianie pozytywnych zachowań, przekazywanie komunikatów, organizacja czasu dzieci w placówce);
  • wspomaganie procesu poznawczego oraz procesu uczenia się dzieci (opiekun jako osoba wspomagająca, rozbudzanie motywacji i ciekawości poznawczej);
  • umiejętne udzielanie informacji zwrotnych przez opiekunów (podtrzymywanie motywacji, zachęcanie do samodzielnego rozwiązywania problemów, wyjaśnienie pojęć, zindywidualizowana informacja zwrotna);
  • modelowanie języka jakim posługuje się opiekun w stosunku do dzieci (aktywne słuchanie, stosowanie pytań otwartych, powtórzenia i rozwijanie wypowiedzi, rozmowa własna i równoległa);
  • jak podnosić jakość edukacyjną i maksymalizować potencjał uczenia się dzieci w praktyce.

 

Odbiorcy zadania

Opiekunowie w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 publicznych iniepublicznych dofinasowanych z budżetu m.st. Warszawy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama