Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nagroda Międzykulturowa 2021 (6.000 - 10.000 Euro)

Reklama
Nabór od 17.05.2021 do 06.06.2021 23:59
Austriackie Federalne Ministerstwo Europy i Spraw Międzynarodowych
Task Force „Dialog der Kulturen” Referat „Interkultureller und interreligiöser Dialog” Bundesministerium für Europa und internationale Angelegenheiten Tel: +43-501150-3597 | dialog@bmeia.gv.at www.bmeia.gv.at/IAA | facebook.at/Aussenministerium | twitter.com/DialogKulturen
Łączny budżet 34 tys. EUR
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Bezrobotni, Chorzy, Konsumenci, Młodzież, Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe, Seniorzy, Rodziny, Bezdomni, Cudzoziemcy, Dzieci, Kobiety, Mniejszości seksualne, Niepełnosprawni, Wolontariusze
W swej 8. edycji Nagroda Międzykulturowa (6.000-10.000 Euro) przyznana zostanie w 5. kategoriach szczególnie za projekty, które w najlepszy sposób służyły radzeniu sobie ze skutkami pandemii, które najskuteczniej łączyły ekologię i wielokulturowość oraz takie, w których najlepiej użyto nowych technologii dla poradzenia sobie z danym problemem społecznym.

Austriackie Federalne Ministerstwo Europy i Spraw Międzynarodowych organizuje od 2014 roku konkurs o Nagrodę Międzykulturową. 

W poprzednich edycjach konkursu nagroda trzy razy trafiła do Polski. W 2020 roku najlepszy w kategorii MEDIA okazał się projekt IMI-Radio zgłoszony przez Fundację na rzecz Centrum Wielokulturowego. Także w kategorii MEDIA, w 2017 roku, Nagrodę Miedzykulturową otrzymała inicjatywa Chlebem i Solą za projekt portalu informacyjnego www.uchodzcy.info. W roku 2015 fundacja Humanity in Action Polska została nagrodzona w kategorii NAJLEPSZY AKTUALNY PROJEKT za “Kongres Strefa Inter@kcji”.

Kategorie, w których przyznawana jest Nagroda Międzykulturowa w 2021 r.:
• Kategoria Zrównoważony rozwój: “Najlepszy aktualny projekt łączący ekologię i międzykulturowość”
• Kategoria Aktualne wydarzenie: “Najlepszy projekt poświęcony skutkom pandemii COVID19”
• Kategoria Technologie: “Najlepsze użycie nowych technologii w projekcie międzykulturowym” 
• Kategoria Innowacje: “Innowacyjny projekt międzykulturowy”
• Kategoria Media: “Najlepsza publikacja w mediach promująca porozumienie  interkulturowe”

Intercultural Achievement Award (IAA) jest kluczowym projektem wspierającym dialog międzykulturowy. Nagroda przyznawana jest za innowacyjne i skuteczne projekty realizowane na świecie i w Austrii. Konkurs o Nagrodę Międzykulturową otwarty jest dla wszystkich, którzy we współistnieniu międzykulturowym widzą szansę na rozwój społeczny i którzy z tej szansy chcą skorzystać, którzy zaangażowani są w sprawy środowiska naturalnego w tym kontekście, którzy znaleźli rozwiązanie najbardziej palących problemów związanych z kryzysem pandemicznym a także ci, którzy w celach budowania międzykulturowego porozumienia najlepiej wykorzystują najnowsze technologie. 

Nagroda Międzykulturowa przyznana zostanie za projekty w pięciu wymienionych kategoriach, które realizowane są przez organizacje lub przez osoby prywatne w następujących dziedzinach: media/dziennikarstwo, sztuka/kultura, młodzież, prawa człowieka i edukacja obywatelska. Do konkursu zgłaszać można projekty, które znajdują się w fazie realizacji lub które zostały zakończone oraz takie, ktore zgłoszone zostały w latach poprzednich i nie otrzymały Nagrody.

Kto może ubiegać się o Nagrodę Międzykulturową?
Do konkursu zaproszone są organizacje non-profit (w tym organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, społeczne organizacje edukacyjne, organizacje religijne), organizacje sektora prywatnego, osoby prywatne i spółki cywilne.  Wyłączone są z niego organizacje rządowe, instytucje naukowe i badawcze oraz instytucje międzynarodowe.

Możliwe jest zgłoszenie jednego i tego samego projektu w kilku kategoriach. 

Dla każdej kategorii sformułowano osobne kryteria wyboru. W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda w wys. 6.000 - 10.000 Euro.

Termin składania aplikacji: 6. czerwca 2021 drogą mailową na adres: dialog@bmeia.gv.at.

Szczegółowe informacje wraz z formularzami zgłoszeniowymi znaleźć można na stronie Ministerstwa pod linkiem: https://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/international-cultural-policy/dialogue-of-cultures-and-religions/intercultural-achievement-award/

Reklama