Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w tym propagowanie wśród mieszkańców aktywnych form spędzania wolnego czasu
Nabór od 14.05.2021 do 07.06.2021 16:00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 70 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta w Żyrardowie, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w tym propagowanie wśród mieszkańców aktywnych form spędzania wolnego czasu.
  1. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 1 lipca do 31 grudnia 2021 r.
  2. Adresatami zadania winni być mieszkańcy Żyrardowa.
  3. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową.
  4. Wydatkowanie środków finansowych następuje po uprzednim podpisaniu umowy.
  5. Zadanie powinno być realizowane w szczególności poprzez:
  • zajęcia edukacyjne,
  • zajęcia sportowo – rekreacyjne,
  • zajęcia kulturalno - oświatowe,
  • poczęstunek.

 

Zadanie powinno być realizowane z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
 i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama