Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Reklama
Nabór od 10.05.2021 do 30.11.2021 23:59
Fundacja im. Stefana Batorego
Kontakt: Agnieszka Zowczak, e-mail: azowczak@batory.org.pl Alina Wasilewska, e-mail: awasilewska@batory.org.pl
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 1 tys. PLN
Młodzież
Fundacja im. Stefana Batorego powołała Fundusz, oferujący wsparcie finansowe lokalnym grupom nieformalnym. Fundusz skierowany jest do młodych aktywistek i aktywistów klimatycznych, szczególnie (choć nie tylko) z mniejszych miast i miejscowości.

Działacie na rzecz ochrony klimatu? Chcecie się przeciwstawiać procesom, które niszczą klimat, doprowadzając do nieodwracalnych i groźnych dla przyszłych pokoleń zmian? Chcecie wywierać presję na decydentów, by podjęli działania? A może chcecie podjąć lokalną inicjatywę na rzecz ochrony przyrody, docierać do sprawdzonych informacji, obalać mity, dyskutować o społecznych i ekonomicznych konsekwencjach katastrofy klimatycznej?

Tworzycie grupę co najmniej trzyosobową? Jest wśród Was osoba, która ma ukończone osiemnaście lat? Aplikujcie o dotację do Fundacji Batorego! Możecie się starać o jednorazowe wsparcie w wysokości do 1000 zł.

W ramach Funduszu można otrzymać dotację np. na organizację warsztatów, wyjazdów, spotkań, dyskusji, kampanii informacyjnych, blogów, audycji, pokazów, przeglądów, happeningów, etc.

Finansujemy działania, które:

  • popularyzują aktualną wiedzę na temat zmian klimatu,
  • upowszechniają rzetelne analizy i raporty o ekologicznych, społecznych i ekonomicznych konsekwencjach tychże zmian,
  • angażują społeczności lokalne i wzmacniają działania młodych osób na rzecz ochrony klimatu.

Z dotacji można będzie pokryć wszystkie koszty niezbędne do realizacji działań (np. przejazdy, opłaty za internet, telefon, koszty materiałów biurowych, plastycznych, produkcji materiałów audiowizualnych, licencji etc.).

Okres wydatkowania dotacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2021 roku.

[Formularz wniosku]

Opiszcie co chcecie zrobić, jak i z kim. Wasz wniosek rozpatrzy komisja konkursowa złożona z innych aktywistów i aktywistek oraz przedstawicieli i przedstawicielek Fundacji Batorego. Jeśli otrzymacie dotację podpiszemy z Wami umowę dotacyjną i umówimy się na przesłanie krótkiego sprawozdania z przeprowadzonych działań.

Reklama