Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Reklama
Nabór od 31.03.2022 do 30.11.2022 23:59
Fundacja im. Stefana Batorego
Kontakt: Agnieszka Zowczak, e-mail: azowczak@batory.org.pl Alina Wasilewska, e-mail: awasilewska@batory.org.pl
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 1 tys. PLN
Młodzież
Fundacja im. Stefana Batorego w maju 2021 uruchomiła Fundusz oferujący wsparcie lokalnym grupom nieformalnym działającym na rzecz ochrony klimatu. Fundusz skierowany jest do młodych aktywistek i aktywistów klimatycznych, szczególnie z mniejszych miast i miejscowości.

Działacie na rzecz ochrony klimatu? Chcecie się przeciwstawiać procesom, które niszczą klimat, doprowadzając do nieodwracalnych i groźnych dla przyszłych pokoleń zmian? Chcecie wywierać presję na decydentów, by podjęli działania? A może chcecie podjąć lokalną inicjatywę na rzecz ochrony przyrody, docierać do sprawdzonych informacji, obalać mity, dyskutować o społecznych i ekonomicznych konsekwencjach katastrofy klimatycznej?

Tworzycie grupę co najmniej trzyosobową? Jest wśród Was osoba, która ma ukończone osiemnaście lat? Ten Fundusz jest dla Was! Możecie  złożyć wniosek o dotację w wysokości do 1000 zł na działania, które:

  • popularyzują aktualną wiedzę na temat zmian klimatu,
  • upowszechniają rzetelne analizy i raporty o ekologicznych, społecznych i ekonomicznych konsekwencjach tychże zmian,
  • angażują społeczności lokalne i wzmacniają działania młodych osób na rzecz ochrony klimatu.

Z dotacji sfinansować możecie np. przejazdy, opłaty za internet, telefon, koszty materiałów biurowych, plastycznych, produkcji materiałów audiowizualnych, licencji etc.).

Okres wydatkowania dotacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku.

Formularz wniosku[]

Opiszcie co chcecie zrobić, jak i z kim. Wasz wniosek rozpatrzy komisja konkursowa złożona z innych aktywistów i aktywistek oraz przedstawicieli i przedstawicielek Fundacji Batorego. Jeśli otrzymacie dotację podpiszemy z Wami umowę dotacyjną i umówimy się na przesłanie krótkiego sprawozdania z przeprowadzonych działań.

Zapraszamy darczyńców: osoby prywatne, instytucje i firmy do dołączenia do naszego Funduszu. Darowizny wpłacić można:

  • przelewem na konto 74 1030 1016 0000 0000 6145 0029 z dopiskiem „Młodzieżowy Fundusz Klimatyczny”
  • online na naszej stronie.

W sprawie podpisania umów o darowiznę prosimy o kontakt z Sekretariatem Fundacji: sekretariat@batory.org.pl, tel. +48 22 526 02 00przedstawicielek Fundacji Batorego. Jeśli otrzymacie dotację podpiszemy z Wami umowę dotacyjną i umówimy się na przesłanie krótkiego sprawozdania z przeprowadzonych działań.

Reklama