Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek wspierających dzieci i młodzież w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom...

Reklama
Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek wspierających dzieci i młodzież w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Nabór od 12.05.2021 do 04.06.2021 16:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 90 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek wspierających dzieci i młodzież w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Opis zadania:

Adresaci:

 • placówki wsparcia dziennego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, działające na podstawie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego,
 • placówki w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wspierające dzieci i młodzież  do 26 roku życia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym finansowane lub współfinansowane ze środków pochodzących z opłat za zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Oczekiwanie w ramach realizacji zadania:

 • dostosowanie placówek do możliwości świadczenia stacjonarnego wsparcia dla dzieci i młodzieży w czasie zagrożenia epidemicznego,
 • umożliwienie placówkom świadczenia dzieciom i młodzieży wsparcia w zakresie zdalnego uczestnictwa w działaniach placówki oraz innych instytucji pomocowych i edukacyjnych,
 • prace remontowe i adaptacyjne służące poprawie warunków opieki, bezpieczeństwa i wychowania w placówkach,
 • zakup sprzętów umożliwiających prowadzenie atrakcyjnych zajęć w przestrzeni publicznej w ramach realizacji programów w placówkach wsparcia dziennego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Warunki realizacji zadania:

 • w ofercie należy wskazać uzasadnienie każdego wnioskowanego zakupu,
 • w przypadku wnioskowania o prace remontowe należy zamieścić ich opis i uzasadnienie,
 • zakupy środków trwałych  są możliwe do kwoty 10 000 zł.

 

Rezultaty zadania:

Poprawa warunków pracy/opieki i bezpieczeństwa w niepublicznych wolskich placówkach pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Wskaźnik osiągnięcia rezultatu:

 • Liczba i rodzaj zaplanowanych zakupów w ramach doposażenia,
 • Przedstawienie projektu remontu (w przypadku planowania remontu),
 • Rodzaj zaplanowanych prac remontowych (w przypadku planowania remontu).

Sposób mierzenia/mierniki:

Wykaz zakupów w ramach doposażenia, projekt zmian adaptacyjnych w ramach prac remontowych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama