Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: „Dzieci Jednego Boga”

Reklama
Nabór od 10.05.2021 do 01.06.2021 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. „Dzieci Jednego Boga”.

Forma: wsparcie.

Zadanie polega na realizacji ok. 16 wydarzeń o charakterze społeczno-kulturalnym skierowanych do szerokiego grona odbiorców, mających na celu przeciwdziałanie aktom nietolerancji, w ramach których zostaną przeprowadzone m. in.:

  • warsztaty dialogu – zwiedzanie świątyń, spotkania z przedstawicielami poszczególnych wyznań,
  • warsztaty językowe – przybliżenie historii, literatury i kultury języka hebrajskiego i cerkiewnosłowiańskiego,
  • salony wzajemnego szacunku – spotkania z wybitnymi przedstawicielami różnych kultur, nawiązujące do idei dialogu międzykulturowego.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul.
G. Zapolskiej 4, pok. 120.W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama