Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Małe dotacje w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i...

Reklama
Małe dotacje w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2021 roku
Nabór od 12.05.2021 do 01.06.2021 14:04
Dzielnica Białołęka
Łączny budżet 20,6 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież

Małe dotacje w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w 2021 roku.

Rodzaj zadania: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2021 roku

Środki z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2021 roku.

Miejsce realizacji: teren Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie/finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferenta jest złożenie oferty za pośrednictwem Generatora.

Po złożeniu oferty elektronicznie należy wygenerować i wydrukować  potwierdzenie złożenia oferty wraz z ewentualnymi załącznikami. Potwierdzenie złożenia oferty musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki - czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska opatrzony podpisem umożliwiającym weryfikację osób podpisujących ofertę (nie wystarczy parafowanie dokumentu). 

Wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy ul. Modlińskiej 197 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Wydział Obsługi Mieszkańców, ul. Modlińska 197, 03 – 122 Warszawa. 

Oferty złożone w Generatorze, bez dostarczenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty, nie podlegają dalszej procedurze oceny oferty.

Dofinansowane/finansowane mogą być jedynie zadania publiczne, które mieszczą się w zadaniach publicznych, określonych w ustawie. Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana.

Przy wypełnianiu ofert należy pamiętać, iż termin wyjazdu wypoczynkowego nie jest terminem realizacji całego zadania publicznego. W okresie realizacji zadania publicznego należy uwzględnić również działania przygotowawcze oraz podsumowujące. 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama