Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs polonijny 2021 – regranting

Reklama
Nabór od 04.05.2021 do 26.05.2021 23:59
Stowarzyszenie Odra-Niemen
regranting@odraniemen.org
Łączny budżet 250 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 7 tys. PLN
Stowarzyszenie Odra-Niemen ogłasza nabór tzw. Małych Grantów w ramach konkursu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Ojczyzny. Termin naboru do 26 maja 2021 roku.

O dofinansowanie mogą starać się:

1/ Organizacje pozarządowe z Polski,

2/ Organizacje polonijne oraz Polaków poza granicami zarejestrowane poza granicami Polski,

3/ Grupy nieformalne powstałe na terenie Polski /samodzielnie lub przez Patrona-wybraną organizację pozarządową, które w swoich projektach zaplanują realizację zadań mających na celu wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą.

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych inicjatyw realizujących cel programu, którym jest rozwijaniu struktur organizacji polonijnych na świecie oraz organizacji wydarzeń polonijnych w Polsce i poza jej granicami, a także wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską. 

Obszar terytorialny realizowanych projektów obejmować może cały świat.

Każda organizacja może złożyć wnioski na kwotę do 7 tys. złotych.

Termin realizacji projektów: od 21 czerwca do 31 października br.

Wnioski należy przesyłać na adres:  Stowarzyszenie Odra-Niemen,   ul. Zelwerowicza 16/3,   53-676 Wrocław w terminie do dnia 26 maja 2021 r. Decyduje data stempla pocztowego.

Reklama