Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rewitalizacji społecznej dzielnic objętych Programem Rewitalizacji...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rewitalizacji społecznej dzielnic objętych Programem Rewitalizacji, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”
Nabór od 10.05.2021 do 31.05.2021 15:30
BRG - Biuro Rozwoju Gdańska
Łączny budżet 163 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 55 tys. PLN
Urząd Miejski w Gdańsku, BRG - Biuro Rozwoju Gdańska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rewitalizacji społecznej dzielnic objętych Programem Rewitalizacji, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” .

Podział zadań publicznych oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację przedstawia się następująco:

  1. Wspieranie działań społecznych w podobszarze rewitalizacji Orunia
  2. Wspieranie działań społecznych w podobszarze rewitalizacji Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
  3. Wspieranie działań społecznych w podobszarze rewitalizacji Biskupia Górka i Stary Chełm
  4. Wspieranie działań społecznych w podobszarze Dolne Miasto i Placu Wałowego wraz z Starym Przedmieściem

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w załączeniu. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama