Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama
Nabór od 07.05.2021 do 30.06.2021 23:59
Fundacja Komputronik
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Fundacja Komputronik w systemie kwartalnym udziela wsparcia podmiotom, które mają ciekawe pomysły z pogranicza edukacji, technologii i innowacji oraz przynajmniej część zasobów, do realizacji celów opisanych we wniosku.

Podmioty ubiegające się o wsparcie przesyłają pocztą elektroniczną wypełniony wniosek wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Uzupełniony wniosek oraz załączniki należy wysłać pocztą mailową na adres: fundacja@fundacjakomputronik.pl

Zachęcamy do zgłaszania inspirujących i kreatywnych pomysłów z pogranicza edukacji, technologii i innowacji.

Wnioski złożone od 1.04.2021 do 30.06.2021 zostaną rozpatrzone 15.07.2021.

Czekamy na nowych beneficjentów, którzy pokażą nam swoje zaangażowanie oraz ambicje.

Wypełnij wniosek:

Zespół Opiniujący dokonuje analizy przesłanych wniosków. Przy wyborze wniosków Rada Opiniująca kieruje się następującymi kryteriami:

  • stopień zgodności z celami statutowymi Fundacji Komputronik,
  • poprawność uzupełnionego wniosku pod względem formalnym (kompletność dokumentu, osobowość prawna wnioskodawcy itd.),
  • znaczenie wpływu projektu na rozwój społeczny i osobisty beneficjentów,
  • realność i praktyczność koncepcji do realizacji.
Reklama