Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

GRALNIA czyli planszówki dla wszystkich!

Reklama
Nabór od 05.05.2021 do 26.05.2021 23:59
Wydział Kultury
Łączny budżet 25 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: GRALNIA czyli planszówki dla wszystkich!.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie wykonania w 2021 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zgłoszonego w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego pn. GRALNIA czyli planszówki dla wszystkich!

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama