Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin

Reklama
Nabór od 13.05.2021 do 04.06.2021 15:00
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 400 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Gmina Miasta Szczecin, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin.

2. Opis zadania:

Prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin, zapewniających, w szczególności, warunki do wszechstronnej aktywności w tym rozwijania pasji. Kluby Seniora powinny funkcjonować w myśl idei „drugiego domu”, być miejscem charakteryzującym się przyjazną przestrzenią, dającą możliwość kontaktów społecznych i kulturalnego rozwoju seniorów, z uwzględnieniem wolontariatu oraz mentoringu senioralnego. Realizacja zadania powinna integrować oraz pobudzać aktywność obywatelską seniorów poprzez wzrost działań na rzecz społeczności lokalnych. Adresatami zadania są osoby w wieku 60 lat i więcej.  

Oferta zgłaszana do konkursu może uwzględniać przepisy art. 4 ust. 3 i 4 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, które wejdą w życie z dniem 6 września 2021 r. 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama