Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Prowadzenie w Kołobrzegu dwóch sal mityngowych oraz klubu abstynenta dla grup wsparcia osób uzależnionych, współuzależnionych...

Reklama
Prowadzenie w Kołobrzegu dwóch sal mityngowych oraz klubu abstynenta dla grup wsparcia osób uzależnionych, współuzależnionych, dzieci osób uzależnionych lub innych wskazanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg
Nabór od 04.05.2021 do 25.05.2021 23:59
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kołobrzeg ds. Uzależnień
Łączny budżet 13 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 13 tys. PLN
Urząd Miasta Kołobrzeg, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kołobrzeg ds. Uzależnień ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie w Kołobrzegu dwóch sal mityngowych oraz klubu abstynenta dla grup wsparcia osób uzależnionych, współuzależnionych, dzieci osób uzależnionych lub innych wskazanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

Jednostka Samorządu Terytorialnego ogłaszająca konkurs ofert.

Gmina Miasto Kołobrzeg

ul. Ratuszowa 13

78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-169-85-41

Rodzaj zadania.

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Prowadzenie w Kołobrzegu dwóch sal mityngowych oraz klubu abstynenta dla grup wsparcia osób uzależnionych, współuzależnionych, dzieci osób uzależnionych lub innych wskazanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

Forma wsparcia zadania.

Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia.

Maksymalna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Na realizację zadania Gmina Miasto Kołobrzeg planuje przeznaczyć nie więcej niż 13 000,00 zł.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama