Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na na wsparcie wykonania zadania publicznego pn. zapewnienie schronienia oraz zaspokojenie podstawowych...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na na wsparcie wykonania zadania publicznego pn. zapewnienie schronienia oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych osób bezdomnych z terenu miasta Słupska w schronisku dla osób bezdomnych, w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz noclegowni w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r
Nabór od 30.04.2021 do 21.05.2021 14:00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 1,055 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Bezdomni
Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na na wsparcie wykonania zadania publicznego pn. zapewnienie schronienia oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych osób bezdomnych z terenu miasta Słupska w schronisku dla osób bezdomnych, w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz noclegowni w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. .

Prezydent  Miasta  Słupska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na wsparcie wykonania zadania publicznego pn. zapewnienie schronienia oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych osób bezdomnych z terenu miasta Słupska w schronisku dla osób bezdomnych, w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz noclegowni w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama