Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

"Dobre sąsiedztwo - dobro wspólne"

Reklama
Nabór od 29.04.2021 00:00
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Emilia Dmochowska – e.dmochowska@filantropia.org.pl, Tel. 22 622 01 22, wew.16 Stanisław Głąbski – s.glabski@filantropia.org.pl, Tel. 22 622 01 22, wew.24
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 1,5 tys. PLN
Ruszył nabór zgłoszeń na organizację lokalnych spotkań mających na celu sieciowanie uczestników różnych programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności z jednej lub kilku sąsiadujących gmin. Inicjatywa „Dobre sąsiedztwo – dobro wspólne” realizowana jest w ramach Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”.

Program „Lokalne Partnerstwa PAFW” to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowane przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce od 2009 roku. Dzięki różnorodnej ofercie programowej PAFW w wielu gminach w Polsce przeprowadzono projekty, których uczestnicy zdobyli doświadczenia i wypracowali zasoby stwarzające szansę na wyzwolenie dodatkowej energii obywatelskiej. Program oferuje beneficjentom takich projektów możliwość podejmowania wspólnych, partnerskich przedsięwzięć wykorzystujących nagromadzony potencjał w działaniach na rzecz całych lokalnych społeczności. Jednocześnie przyczynia się do umacniania lokalnego kapitału społecznego poprzez synergię doświadczeń i rezultatów różnych inicjatyw. Powstają partnerstwa składające się z uczestników kilku programów PAFW – tworzą oni Grupę Inicjatywną stanowiącą trzon lokalnej koalicji. Dołączają do niej samorządy, firmy, lokalne media oraz organizacje pozarządowe i instytucje, które dotychczas nie brały udziału w programach Fundacji. Dotychczas zawiązało się 61 partnerstw w ponad 100 gminach.

W wielu miejscach w Polsce, gdzie nie zawiązały się jeszcze lokalne partnerstwa, są organizacje, instytucje i osoby, które mają doświadczenie w realizacji programów PAFW. Nie zawsze jednak się znają i mają okazję do współpracy czy wymiany doświadczeń. Z myślą o nich w ramach Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” uruchomiona została nowa inicjatywa – „Dobre sąsiedztwo – dobro wspólne”. Inicjatywa ta ma na celu nawiązanie i rozwijanie współpracy między uczestnikami różnych programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności z jednej lub kilku sąsiadujących gmin. Służyć ma również wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w realizacji programów PAFW.

Aby wziąć udział w inicjatywie i otrzymać grant w wysokości do 1,500 zł na realizację spotkania sieciującego należy:

– zebrać minimum 3 przedstawicieli organizacji i instytucji, które w ostatnich 5 latach brały udział w 3 różnych programach PAFW na obszarze jednej gminy lub maksymalnie kilku sąsiadujących gmin. Pomocna w odnalezieniu beneficjentów z danego obszaru może być mapa programów PAFW dostępna pod linkiem: https://mapa.pafw.pl

– stworzyć program spotkania (szczegóły w Regulaminie)

– wypełnić formularz, który można pobrać tutaj i wysłać go na adres: e.dmochowska@filantropia.org.pl

W ramach inicjatywy, poza mini-grantami, przewidziane jest również wsparcie Animatora Dobra Wspólnego. Animatorzy Dobra Wspólnego to wybrani alumni programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”. Są wśród nich doświadczeni trenerzy, doradcy i moderatorzy. Wszyscy uczestniczy będą mieli okazję zapoznać się z wypracowaną w programie metodą animacji.

Uczestnicy inicjatywy „Dobre sąsiedztwo-dobro wspólne”, zachęcani będą do utworzenia grupy inicjatywnej i aplikowania do kolejnej edycji Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”.

Zgłoszenia są przyjmowane od 28 kwietnia 2021 w trybie ciągłym, do wyczerpania puli w wysokości 7000 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie Konkursu.

Źródło: ARFP
Reklama