Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs KE: Zapobieganie i zwalczanie przemocy ze względu na płeć i przemocy wobec dzieci -...

Reklama
Konkurs KE: Zapobieganie i zwalczanie przemocy ze względu na płeć i przemocy wobec dzieci - DAPHNE
Nabór od 20.04.2021 do 15.06.2021 23:59
Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów
Łączny budżet 17,7 mln EUR
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 75 tys. do 1 mln EUR
Młodzież, Dzieci, Mniejszości seksualne, Niepełnosprawni
Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów ogłosiła konkurs grantowy w programie KE „Obywatele, równość, prawa i wartości” - zapobieganie i zwalczanie przemocy ze względu na płeć i przemocy wobec dzieci - DAPHNE Wnioski można składać do 15 czerwca 2021 r.

Tematy i priorytety naboru wniosków 2021 koncentrują się na:  

  • Wczesne wykrywanie, zapobieganie i ochrona i/ lub wsparcie dla kobiet, dzieci, młodzieży i ofiar LGBTIQ lub potencjalnych ofiar przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji wynikających z pandemii COVID-19
  • Zapobieganie przemocy uwarunkowanej płcią poprzez zajęcie się męskością i zaangażowaniem mężczyzn i chłopców.

Cele DAPHNE:

Zwalczanie przemocy, w tym przemocy uwarunkowanej płcią: 

1. zapobieganie i zwalczanie na wszystkich poziomach wszelkich form przemocy ze względu na płeć wobec kobiet i dziewcząt oraz przemocy domowej, również poprzez promowanie standardów określonych w Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencja stambulska); 

2. zapobieganie i zwalczanie wszelkich form przemocy wobec dzieci, młodzieży, a także przemocy wobec innych grup ryzyka, takich jak osoby LGBTIQ i osoby niepełnosprawne; 

3. wspieranie i ochrona wszystkich bezpośrednich i pośrednich ofiar takiej przemocy, jak: przemoc domowa w rodzinie lub przemoc w związkach intymnych oraz wspieranie i zapewnianie takiego samego poziomu ochrony w całej Unii ofiarom przemocy ze względu na płeć. 

Wspierane inicjatywy polityczne:

  • strategia równości płci, strategia UE w zakresie prawa dziecka Strategia UE dotycząca praw ofiar i strategia UE dotycząca praw dziecka.

Więcej informacji można znaleźć w ogłoszeniu konkursowym.

Reklama