Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór ofert w trybie art. 19a w zakresie podnoszenia poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej oraz...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a w zakresie podnoszenia poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców powiatu wrocławskiego
Nabór od 01.06.2021 do 17.06.2021 12:45
Wydział Organizacyjno-Prawny
Łączny budżet 26,299 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

RODZAJ ZADANIA: PODNIESIENIE POZIOMU ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ ORAZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW POWIATU WROCŁAWSKIEGO (udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa)

W ramach realizacji ww. zadania możliwa jest m.in.:

  1. Organizacja warsztatów, kursów, szkoleń, konferencji, prelekcji w formie stacjonarnej, wyjazdowej lub zdalnej (online) i/lub
  2. Publikacja poradników, broszur, innych wydawnictw w formie papierowej lub elektronicznej

           – mających na celu w szczególności:

  • upowszechnienie i popularyzację wiedzy dotyczącej ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działania wspierające rozwój demokracji,
  • upowszechnienie i popularyzację wiedzy dotyczącej działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,
  • podniesienie poziomu świadomości prawnej i upowszechnienie wśród społeczności lokalnej wiedzy z zakresu praw konsumentów oraz środków ochrony prawnej przed oszustwami i wyłudzeniami,
  • promowanie udziału społeczności lokalnej w tworzeniu prawa lokalnego i uczestniczenia w podejmowaniu decyzji w ramach partycypacji społecznej (np. rady seniorów, konsultacje społeczne, lokalna inicjatywa uchwałodawcza, inicjatywa lokalna),
  • upowszechnianie mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów (np. spotkania z mediatorami, sędziami, wycieczki do sądów, symulacja posiedzenia mediacyjnego),
  • przybliżenie zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
  • upowszechnienie wiedzy na temat nowych technologii – korzyści i zagrożeń, cyberbezpieczeństwo, cyberprzestępczość, uregulowania prawne działalności w sieci, prawo autorskie, ochrona własności intelektualnej,
  • upowszechnianie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Źródło: Powiat Wrocławski

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama