Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama
Nabór od 23.04.2021 do 18.05.2021 16:00
Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Sportu i Rekreacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Aktywnie nad Wisłą.

Zadanie obejmuje realizację cyklicznych zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców na warszawskim odcinku i wybrzeżu Wisły oraz/lub otwartych/ogólnodostępnych imprez rekreacyjnych w zakresie upowszechniania rekreacji i sportów wodnych (spływów, regat itp.). Zajęcia powinny być adresowane do jak najszerszej grupy odbiorców, a ich forma i rodzaj adekwatne do wieku i umiejętności uczestników. Nie mogą być traktowane jako treningi lub uzupełnienie treningu dla osób które uprawiają daną dyscyplinę sportu. Mogą one stanowić stałą ofertę rekreacyjną dostępną np. w sezonie letnim. Do prowadzenia zajęć należy zatrudnić wykwalifikowanych instruktorów i trenerów. Imprezy umożliwiające skorzystanie z różnorodnej oferty sportów i rekreacji wodnej, możliwej do uprawiania na Wiśle lub wybrzeżu, powinny być adresowane do jak najszerszej grupy odbiorców.

Organizator zajęć/imprez powinien uwzględniać przede wszystkim:

 • przygotowanie scenariusza i realizację cyklu zajęć adresowanego do określonej w ofercie grupy adresatów zadania,
 • zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie trwania zajęć/imprez,
 • promocję dziedziny rekreacji/sportu wśród mieszkańców Warszawy.
 

 Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na:

I. Koszty merytoryczne realizacji działań:

 • wynajem sprzętu sportowego oraz obiektów i urządzeń sportowych,
 • eksploatacja własnych obiektów (np.: energia, woda, opał, gaz, wywóz nieczystości),

i urządzeń sportowych,

 • wodę dla uczestników,
 • obsługę techniczną,
 • zabezpieczenie ratownicze,
 • wynagrodzenie instruktorów/osób szkolących,
 • obsługę sędziowską (w przypadku imprezy),
 • ubezpieczenie OC i NNW uczestników zajęć,
 • opiekę medyczną,
 • transport sprzętu,
 • zakup nagród (w przypadku imprezy: puchary, medale, dyplomy),
 • zakup sprzętu sportowego oraz osprzętu/akcesoriów niezbędnego do realizacji zadania (którego koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 15% dotacji) należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu.

II. Koszty administracyjne:

 • obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane
  z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji,
 • przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: ulotki, plakaty, banery, roll-up) z informacją o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

Inne koszty związane ze specyfiką zadania wraz z uzasadnieniem, które należy wpisać w pkt. VI oferty:Inne informacje”.

Oferenta obowiązuje posiadanie aktualnej na czas realizacji zadania polisy OC w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem (w przypadku organizacji zajęć). Oferent jest zobowiązany do ubezpieczenia imprezy OC.

W przypadku przyznania dotacji organizator zobowiązany jest zamieszczać na swojej stronie internetowej wszystkie niezbędne informacje dotyczące zajęć oraz przekazywać je do Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy oraz do Biura Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy, koordynującego projekty wiślane.

W postępowaniu konkursowym wybranych zostanie maksymalnie 6 ofert spełniających kryteria w największym stopniu.

Wyniki przeprowadzonych przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2020 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama