Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizacja projektów sportowo - rekreacyjnych typu rajdy, zloty, spływy marsze i inne dla dzieci, młodzieży...

Reklama
Organizacja projektów sportowo - rekreacyjnych typu rajdy, zloty, spływy marsze i inne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Nabór od 26.04.2021 do 17.05.2021 23:59
Wydział Sportu i Organizacji Pozarządowych
Łączny budżet 16 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 16 tys. PLN
Gmina Miasto Sochaczew, Wydział Sportu i Organizacji Pozarządowych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja projektów sportowo - rekreacyjnych typu rajdy, zloty, spływy marsze i inne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Warunki dofinansowania:

  1. Projekt powinien dotyczyć realizacji minimum jednej zaproponowanych form aktywności.
  2. Zaproponowane działania muszą być skierowane do mieszkańców Sochaczewa, mieć charakter ogólnodostępny, integracyjny dla środowiska lokalnego oraz nieodpłatny dla adresatów.
  3. Zaproponowane działania muszą być realizowane na terenie Miasta Sochaczew i w jego okolicach, propagować zdrowy styl życia.
  4. W realizację projektu powinny być zaangażowane osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
  5. Oferta powinna uwzględniać szczegółowy scenariusz w tym: regulamin imprezy/wydarzenia, sposób przeprowadzenia rejestracji/zapisów, uczestników.
  6. Projekt powinien uwzględniać różnorodność form promocji.
  7. Projekt powinien uwzględniać obowiązujące wytyczne dotyczące ograniczeń zakazów i nakazów związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną.
  8. W ramach realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego priorytetu należy uwzględnić ścisłą współpracę z Wydziałem Sportu i Organizacji Pozarządowych.

Uwaga:

Termin realizacji zadania określony w generatorze ofert od 1.06.2021 r. jest terminem technicznym. Właściwy termin realizacji zadania określa się od dnia ogłoszenia wyników konkursu do 30.09.2021 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama