Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Ponad 3 miliony złotych przekażą PSE na realizację projektów społecznych w programie „WzMOCnij swoje otoczenie”

Reklama
Nabór od 19.04.2021 do 17.05.2021 23:59
Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Samorządy i ich jednostki organizacyjne – np. przedszkola, szkoły, biblioteki czy ośrodki pomocy społecznej – oraz organizacje pozarządowe mogą już zgłaszać swoje wnioski w III edycji ogólnopolskiego programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W tym roku nabór zostanie przeprowadzony w trzech turach – wiosennej, letniej i jesiennej. Uczestnicy pierwszej z nich już mogą zgłaszać swoje pomysły.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne jako właściciel 15 316 kilometrów linii oraz 109 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, są obecne w ponad 1000 polskich gminach, w których prowadzą działalność eksploatacyjną lub realizują projekty inwestycyjne.

Na terenie ok. 140 z nich PSE realizują tegoroczną edycję programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, którego celem jest wsparcie najlepszych lokalnych inicjatyw społecznych związanych z rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, aktywizacją społeczną mieszkańców oraz poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Lokalne instytucje i organizacje, które znają oczekiwania i rozumieją potrzeby swoich społeczności, mają szansę zdobyć grant w wysokości do 20 tys. zł na realizację projektów wprowadzających korzystne i długotrwałe zmiany w ich otoczeniu. Uczestnicy programu mogą ubiegać się o dofinansowanie jednej 
z siedmiu kategorii:

· Aktywność fizyczna,

· Bezpieczeństwo,

· Edukacja,

· Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej,

· Środowisko naturalne,

· Zdrowie,

· Inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Nabór wniosków do III edycji WSO został podzielony na trzy etapy. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje pomysły w kolejności opisanej w regulaminie programu dostępnym na stronie https://wzmocnijotoczenie.pl/. Pierwszych laureatów PSE wyłonią w maju, kolejnych w lipcu i październiku. Pierwszy nabór już trwa, a pomysły można zgłaszać do 17 maja.

  • Ubiegły rok nie należał do najłatwiejszych. Potrzeba realizacji inicjatyw ważnych 
    z perspektywy mieszkańców miasteczek i wsi niejednokrotnie schodzi na dalszy plan, a środki finansowe przeznaczane są przede wszystkim na walkę z pandemią COVID-19 – mówi Szymon Kostiuk, koordynator programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. – Dlatego WSO przyspiesza, by 
    z rekordowym wsparciem finansowym dotrzeć do jeszcze szerszego grona działaczy niż 
    w ubiegłych latach. Wierzymy, że dzięki naszej pomocy w lokalnych społecznościach uda się wprowadzić zmiany, które zaspokoją nie tylko bieżące potrzeby, ale będą służyły mieszkańcom również przez długie lata.

Największa szansę na zwycięstwo mają projekty skierowane do szerokiego grona odbiorców, które pozwolą wyeliminować nierówności społeczne.

Inspiracją dla uczestników mogą być pomysły z poprzednich lat: budowy siłowni plenerowych, modernizacje szkolnych sal komputerowych, organizacja zajęć z robotyki,  wytyczenie szlaków rowerowych i pieszych, zakup nowoczesnych narzędzi dydaktycznych dla uczniów, czy działania wzmacniające umiejętności mieszkańców w obszarze zdrowia. 

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” jest realizowany po raz trzeci. W ubiegłych latach, PSE pomogły w realizacji blisko 180 projektów społecznych o łącznej wartości ponad 3,6 miliona złotych.

Zasady oraz kolejność składania wniosków przez uczestników z poszczególnych gmin i powiatów, zostały opisane w regulaminie programu dostępnym na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl.

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Reklama