Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2021 w zakresie turystyki...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2021 w zakresie turystyki i krajoznawstwa (2)
Nabór od 16.04.2021 do 07.05.2021 15:00
Wydział Promocji i Współpracy
Łączny budżet 22,5 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Starostwo Powiatowe w Krakowie, Wydział Promocji i Współpracy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2021 w zakresie turystyki i krajoznawstwa (2).

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2021 w zakresie turystyki i krajoznawstwa.   

1. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

2. Celami konkursu są:

  1. promocja walorów turystycznych i przyrodniczych powiatu oraz upowszechnianie i promowanie różnych form turystyki i rekreacji,
  2. zwiększenie zaangażowania mieszkańców powiatu w życie publiczne poprzez działalność w organizacjach pozarządowych i inicjatywach lokalnych.

 

3. W ramach konkursu zlecane będą następujące zadania:

  1. wspieranie działań w zakresie informacji turystycznej na terenie powiatu krakowskiego, w tym promocja i oznakowanie miejsc postojowych na terenie i w pobliżu Ojcowskiego Parku Narodowego,
  2. promocja atrakcji turystycznych powiatu krakowskiego poprzez różne formy wydawnictw w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu,
  3. organizacja przedsięwzięć promujących walory turystyczne i przyrodnicze powiatu, w tym m.in. organizacja wydarzeń związanych z ogłoszeniem 2021 Międzynarodowym Rokiem Jaskiń i Krasu,
  4. organizacja i wsparcie imprez turystycznych i rekreacyjnych skierowanych do rodzin z powiatu krakowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wielopokoleniowej,
  5. wspieranie rozwoju turystyki kulturowej we współpracy z gminami powiatu i Gminą Miejską Kraków.​

 

4. Zlecenie realizacji zadań publicznych, o których mowa w ust. 3, odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

5. W związku z sytuacją epidemii koronawirusa, wszystkie planowane działania muszą być zgodne z aktualnymi obostrzeniami, ograniczeniami, zasadami i wytycznymi Rady Ministrów RP.

6. Oferent zobowiązany jest zaproponować w planie działania alternatywny sposób realizacji zadania na wypadek zaostrzenia sytuacji epidemicznej (np. wykonanie części działań w formie on-line).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama