Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak założyć organizację pozarządową Dowiedz się, zadaj pytania ekspertce. Przyjdź na webinar >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Znak Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności 2021-2027

Reklama
Nabór od 15.04.2021 00:00
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
Łączny budżet 8,118 mln EUR
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby bezrobotne, Chorzy, Konsumenci, Mężczyźni, Młodzież, Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe, Seniorzy, Rodziny, Osoby w kryzysie bezdomności, Dorośli, Dzieci, Kobiety, Wolontariusze, Osoby z niepełnosprawnościami, Osoby LGBT+, Cudzoziemcy, migranci
Komisja Europejska przyjęła dziś roczny program pracy Europejskiego Korpusu Solidarności w perspektywie finansowej 2021-2027. Startuje więc nowy program dysponujący budżetem 1 miliarda 9 milionów euro na realizację działań tysięcy wolontariuszy i młodzieżowych projektów lokalnych.

Program skierowany jest do organizacji i instytucji, które mogą ubiegać się o dofinansowanie działań z udziałem wolontariuszy. Założenia programu skupione są wokół działań solidarnościowych. Celem programu jest umożliwienie organizacjom i instytucjom działającym w sektorze solidarnościowym lub realizujących działania o charakterze społecznym współpracy z młodymi, zaangażowanymi ludźmi, którzy chcą zaangażować się w prace wolontariacką.

W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności organizacje i instytucje mogą realizować różne działania:

Projekty Wolontariatu które pozwalają organizacji pozarządowej zaprosić do współpracy wolontariuszy z kraju lub z zagranicy. Projekty Solidarności pozwalają na realizację lokalnych inicjatyw we współpracy z różnego typu placówkami, organizacjami i władzami samorządowymi.

Jakie organizacje mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności:

  • Projekty Wolontariatu - organizacje, które wskazuje Ustawa o działalności pożytku publicznego i o woluntariacie jako miejsca mogące korzystać z pracy wolontariuszy;
  • Projekty Solidarności - grupy młodych ludzie (minimum 5 osób w wieku 18-30 lat) wspierane przez organizację.

Organizacje zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na działania z udziałem wolontariuszy muszą uzyskać najpierw Znak Jakości, aby móc ubiegać się o dofinansowanie projektów.

Znak Jakości potwierdza, że organizacja uczestnicząca w projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności spełnia wszystkie standardy Europejskiego Korpusu Solidarności, tak aby zapewnić młodzieży wysokiej jakości projekty solidarnościowe w zgodzie z wartościami i celami Europejskiego Korpusu Solidarności.

Znak Jakości nie jest wymagany przy wnioskowaniu o środki na realizację Projektu Solidarności.

Pliki do pobrania

Źródło: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Reklama