Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO za 2021 r.? Kup poradnik PDF

Znak Jakości Europejskego Korpusu Solidarności 2021-2027

Reklama
Nabór od 15.04.2021 00:00
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
Łączny budżet 8,118 mln EUR
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby bezrobotne, Chorzy, Konsumenci, Mężczyźni, Młodzież, Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe, Seniorzy, Rodziny, Osoby w kryzysie bezdomności, Dorośli, Dzieci, Kobiety, Wolontariusze, Osoby z niepełnosprawnościami, Osoby LGBT+, Cudzoziemcy, migranci
Komisja Europejska przyjęła dziś roczny program pracy Europejskiego Korpusu Solidarności w perspektywie finansowej 2021-2027. Startuje więc nowy program dysponujący budżetem 1 miliarda 9 milionów euro na realizację działań tysięcy wolontariuszy i młodzieżowych projektów lokalnych.

Program skierowany jest do organizacji i instytucji, które mogą ubiegać się o dofinansowanie działań z udziałem wolontariuszy. Założenia programu skupione są wokół działań solidarnościowych. Celem programu jest umożliwienie organizacjom i instytucjom działającym w sektorze solidarnościowym lub realizujących działania o charakterze społecznym współpracy z młodymi, zaangażowanymi ludźmi, którzy chcą zaangażować się w prace wolontariacką.

W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności organizacje i instytucje mogą realizować różne działania:

Projekty Wolontariatu które pozwalają organizacji pozarządowej zaprosić do współpracy wolontariuszy z kraju lub z zagranicy. Projekty Solidarności pozwalają na realizację lokalnych inicjatyw we współpracy z różnego typu placówkami, organizacjami i władzami samorządowymi.

Jakie organizacje mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności:

  • Projekty Wolontariatu - organizacje, które wskazuje Ustawa o działalności pożytku publicznego i o woluntariacie jako miejsca mogące korzystać z pracy wolontariuszy;
  • Projekty Solidarności - grupy młodych ludzie (minimum 5 osób w wieku 18-30 lat) wspierane przez organizację.

Organizacje zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na działania z udziałem wolontariuszy muszą uzyskać najpierw Znak Jakości, aby móc ubiegać się o dofinansowanie projektów.

Znak Jakości potwierdza, że organizacja uczestnicząca w projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności spełnia wszystkie standardy Europejskiego Korpusu Solidarności, tak aby zapewnić młodzieży wysokiej jakości projekty solidarnościowe w zgodzie z wartościami i celami Europejskiego Korpusu Solidarności.

Znak Jakości nie jest wymagany przy wnioskowaniu o środki na realizację Projektu Solidarności.

Pliki do pobrania

Źródło: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Reklama