Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Program akceleracyjny NESsT i IKEA Social Entrepreneurship dla przedsiębiorstw społecznych

Reklama
Nabór od 15.04.2021 do 21.05.2021 23:59
NESsT
Łączny budżet 960 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 111 tys. do 191 tys. PLN
Bezrobotni, Młodzież, Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe, Kobiety, Mniejszości seksualne, Niepełnosprawni
Do 21 maja został przedłużony nabór do programu akceleracyjnego NESsT i IKEA Social Entrepreneurship dla przedsiębiorstw społecznych! Dopasowane do potrzeb finansowanie i doradztwo ma na celu znaczące zwiększenie wpływu społecznego i środowiskowego 5 biznesów społecznych z Polski. W trakcie trwania programu akceleracyjnego, uczestniczące w nim przedsiębiorstwa społeczne otrzymają doradztwo z zakresu dostępu do rynku, w tym możliwość nawiązania kontaktów biznesowych z IKEA w regionie.

Zapraszamy do aplikowania wszystkich przedsiębiorców, w szczególności nabór skierowany jest do firm z poniższych sektorów:

  • Zrównoważone rolnictwo i zrównoważone systemy zaopatrzenia w żywność
  • Energia odnawialna
  • Circular economy i zarządzanie odpadami
  • Ochrona przyrody, zalesianie i regeneracja gruntów
  • Rozwój zawodowy i tworzenie miejsc pracy w zielonej gospodarce

W trakcie trwania programu akceleracyjnego, uczestniczące w nim przedsiębiorstwa społeczne otrzymają doradztwo z zakresu dostępu do rynku, w tym możliwość nawiązania kontaktów biznesowych z IKEA w regionie.

Wszystkie wybrane przedsiębiorstwa otrzymają:

Inwestycja pomiędzy 25.000 - 43.000 EUR

  • Rodzaj finansowania: dotacje bezzwrotne i zwrotne (odpowiednik pożyczek preferencyjnych, długoterminowych i nieoprocentowanych)
  • Kwota inwestycji dla każdego przedsiębiorstwa społecznego ustalana jest na podstawie jego potrzeb, potencjalnych korzyści społecznych i historii zarządzania finansami.

Dodatkowe korzyści:

  • Mentoring, pomiar wpływu społecznego, szkolenia z ekspertami z sieci IKEA i NESsT
  • Dostęp do sesji szkoleniowych wraz ze społecznością przedsiębiorców społecznych skoncentrowanych na dopasowaniu produktu do rynku, budowaniu gotowości inwestycyjnej, zarządzaniu finansami i wypracowaniu optymalnej struktury zarządczej
  • Dostęp do ekosystemowych kanałów informacyjnych z obszaru impact investing, takich jak newslettery, media społecznościowe, artykuły, itp.

Kluczowe Aspekty

· NESsT, Impact Inwestor finansujący przedsiębiorstwa społeczne na wczesnym etapie rozwoju oraz IKEA Social Entrepreneurship połączyły siły, żeby wzmocnić 10 firm społecznych z Polski i Rumunii i pomóc w skalowaniu ich działalności.

· Przedsiębiorcy społeczni, którzy chcą rozwinąć swój biznes dzięki dopasowanemu do ich potrzeb doradztwu i finansowaniu ze strony NESsT i IKEA Social Entrepreneurship mogą składać wnioski o dołączenie do trzyletniego programu akceleracyjnego do 21 maja 2021 r.

· Celem współtworzonego przez NESsT i IKEA Social Entrepreneurship programu jest zapewnienie zatrudnienia, dostępu do lepszych możliwości pracy i zwiększenia zarobków dla 1200 osób wywodzących się z grup szczególnie wrażliwych, w tym dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem, kobiet zagrożonych wykluczeniem, osób z niepełnosprawnościami, mniejszości etnicznych, migrantów i uchodźców oraz drobnych rolników.

Jak zgłosić się do Programu?

Wejdź na: pl.nesst.org/ikea-poland-romania , aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zasad kwalifikacji, sposobu składania wniosków i procesu due diligence.

Źródło: www.nesst.org
Reklama