Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Program Erasmus+: Partnerstwa na małą skalę - Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

Reklama
Nabór od 25.03.2021 do 20.05.2021 23:59
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Partnerstwa na małą skalę mają na celu rozszerzenie dostępu do programu na małe podmioty i osoby, do których trudno jest dotrzeć pod względem edukacji szkolnej, kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego, młodzieży i sportu.

Partnerstwa na małą skalę w sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych, Edukacji szkolnej, Edukacji dorosłych i Młodzieży.

CELE AKCJI

  • Przyciąganie do programu nowych uczestników, mniej doświadczonych organizacji i podmiotów działających na niewielką skalę.Partnerstwa te powinny stanowić dla organizacji pierwszy krok w kierunku nawiązania współpracy na szczeblu europejskim.
  • Wspieranie włączenia grup docelowych o mniejszych szansach.
  • Wspieranie czynnego obywatelstwa Unii i przenoszenie wymiaru europejskiego na poziom lokalny.

Wnioskodawcą może być każda organizacja uczestnicząca ustanowiona w kraju programu. Organizacja ta składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji zaangażowanych w dany projekt.

Partnerstwa na małą skalę w dziedzinach kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej, edukacji dorosłych i młodzieży zgłoszone przez dowolną organizację z tych dziedzin: do agencji narodowej kraju, w którym ma siedzibę organizacja wnioskująca.

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do: 20 maja do godz. 12.00:00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów rozpoczynających się między 1 listopada tego samego rokua28 lutego następnego roku.

Reklama