Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Program Erasmus+: Partnerstwa - Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

Reklama
Nabór od 25.03.2021 do 20.05.2021 12:00
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Erasmus+ jest programem UE w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2021–2027. Kształcenie, szkolenie, młodzież i sport to główne obszary, w ramach których wspiera się rozwój osobisty i zawodowy obywateli.

Partnerstwa w zakresie współpracy w sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych, Edukacji szkolnej, Edukacji dorosłych i Młodzieży, z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez europejskie organizacje pozarządowe.

CELE AKCJI

Partnerstwa współpracy mają na celu: 

  • podniesienie jakości pracy, działań i praktyk zaangażowanych organizacji i instytucji, otwarcie na nowe podmioty,które w sposób naturalny nie przynależą do pojedynczego sektora;
  • budowanie zdolności organizacji w zakresie prac międzynarodowych i międzysektorowych;
  • sprostanie wspólnym potrzebom i priorytetom w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu;
  • umożliwienie transformacji i zmian (na szczeblu indywidualnym, organizacyjnym lub sektorowym) prowadzących do usprawnień i nowych podejść, proporcjonalnych do sytuacji każdej organizacji.

Partnerstwo współpracy to projekt ponadnarodowy angażujący co najmniej trzy organizacje pochodzące z trzech różnych krajów programu.

Partnerstwa w dziedzinach kształcenia, szkolenia i młodzieży zgłoszone przez dowolną organizację z tych dziedzin,z wyjątkiem europejskich organizacji pozarządowych: do agencji narodowej kraju, w którym ma siedzibę organizacja wnioskująca. 

Wnioskodawcy muszą złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 20 maja do godz. 12.00:00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów rozpoczynających się między 1 listopada tego samegorokua28 lutego następnego roku.

Reklama