Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Trwa konkurs ofert: Forum Młodych Liderów 21

Reklama
Nabór od 01.04.2021 do 23.04.2021 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Forum Młodych Liderów 21.

Forma: wsparcie.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO
Zadanie polegać ma na organizacji i przeprowadzeniu dwóch cyklów weekendowych warsztatów dla młodzieży w wieku 15 – 19 lat mieszkającej i/lub uczącej się we Wrocławiu.

Warsztaty te mają wesprzeć uczestników w następujących obszarach:

· wyposażenie w umiejętności interpersonalne i osobiste potrzebne do działalności społecznej,
· wiedzy o społecznej przestrzeni Wrocławia: istniejących projektach, inicjatywach, organizacjach, źródłach finansowania,
· zainspirowania, obdarzenia wsparciem i skontaktowania z grupą podobnych młodych ludzi.

Każdy z cyklów warsztatów powinien składać się z zajęć o następującej tematyce:
· budowanie zespołu i praca w grupie,
· inteligencja emocjonalna i komunikacja interpersonalna,
· zarządzanie projektem,
· narzędzia do działania społecznego we Wrocławiu,
· kierowanie zespołem i organizacja pracy,
· psychologia zmiany i zarządzanie kryzysem,
· zdrowie.

Aby zapewnić uczestnikom możliwość zdobywania konkretnych umiejętności i przełożenia ich na codzienną praktykę od organizatora warsztatów wymaga się przeprowadzenia:
· ćwiczeń,
· gier,
· symulacji,
· mini wykładów,
· pracy w grupach,
· dyskusji.
Po przeprowadzeniu warsztatów, każdy z uczestników powinien otrzymać opracowane materiały zawierające informację o przestrzeni społecznej Wrocławia.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120.

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama