Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Centrum Inicjatyw Lokalnych - Regrantingowe 2021

Reklama

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” realizując na terenie Miasta Poznania projekt „Centrum Inicjatyw Lokalnych - Regrantingowe 2021” finansowany z budżetu Urzędu Miasta Poznania ogłasza Konkurs na projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które zakładają wspólne działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną w tym działania na rzecz wspólnej przestrzeni mieszkańców (ulicy, osiedla, dzielnicy). Dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie celów o charakterze dobra wspólnego. Wspierane będą działania wynikające z potrzeby danej społeczności i realizowana z nią, a nie tylko dla niej, mieszczące się w sferze pożytku publicznego.

Informacje na temat konkursu można uzyskać:

- pod nr infolinii 666 739 981 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 15.00.
- w trakcie konsultacji projektów oraz doradztwa dla oferentów -  telefonicznie pod nr tel. 696-565-116 w środy w godzinach 16.00-20.00
- w trakcie konsultacji i doradztwa drogą e-mailową pod adresem ngo@dzialamyrazem.pl
- w biurze projektu we wtorki i czwartki w godz. 12.00 – 15.00.

UWAGA! W związku ze szczególnymi środkami ostrożności związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, dyżury w biurze są realizowane po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.


Potrzeby odbycia konsultacji lub doradztwa w określonym zakresie (merytorycznym, prawnym, finansowym) należy uprzednio zgłosić drogą e-mail na ngo@dzialamyrazem.pl w celu uzgodnienia terminu spotkania z ekspertem. Doradztwo to będzie się odbywało w biurze projektu lub zdalnie.

Biuro projektu mieści się w  Poznańskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu "Centrum Bukowska", ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań.

UWAGA!

Po 30 czerwca 2021 r. siedziba biura ulegnie zmianie, o czym niezwłocznie poinformujemy.

Treść otwartego konkursu ofert ogłoszono na stronie internetowej Operatora

http://dzialamyrazem.pl/konkurs-cil-regrantingowe-2021/ oraz na stronie www.poznan.pl/cil

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama