Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór na realizację w 2021 roku Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich

Reklama
Nabór od 07.04.2021 do 30.04.2021 23:59
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Łączny budżet 35 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór na realizację w 2021 roku Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich. W ramach naboru wyłoniony zostanie ogólnopolski operator Programu. Na wsparcie szkółek piłkarskich pracujących z dziećmi i młodzieżą przeznaczyliśmy w tym roku 35 milionów złotych.

Program adresowany jest do ogólnopolskich organizacji pozarządowych, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w piłce nożnej.

Środki przeznaczone na realizację Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Terminy składania i rozpatrzenia wniosków:

  • termin składania wniosków - do 30 kwietnia 2021 r.
  • termin rozpatrzenia wniosków - do 14 maja 2021 r.

Kwota do rozdysponowania w naborze: 35 000 000 zł.

Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich

Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich to innowacyjny projekt skierowany do podmiotów prowadzących szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży w wieku 5-13 lat. Jego głównym założeniem jest podniesienie poziomu szkoleniowego poprzez ujednolicenie procesu szkoleniowego w szkółkach piłkarskich na terenie całego kraju.

Wiąże się to bezpośrednio z opracowaniem jednolitych standardów pracy z młodymi zawodnikami, stworzeniem warunków infrastrukturalnych optymalnych dla prowadzenia efektywnego szkolenia sportowego oraz wsparciem merytoryczno-finansowym dla osób prowadzących zajęcia sportowe.

W ubiegłorocznej edycji Programu udział wzięło 557 szkółek piłkarskich szkolących 56 tys. dzieci i młodzieży do 13. roku życia.

Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich jest elementem szerszej rządowej koncepcji dotyczącej rozwoju piłki nożnej w Polsce – „Planu dla piłki”, w której zawiera się także Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich.

1.    Wnioski o dofinansowanie należy nadsyłać do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach, które będą dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu https://www.gov.pl/web/kulturaisport/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniosek wraz z załącznikami należy wysłać pocztą (lub złożyć w siedzibie Ministerstwa) na adres: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Departament Sportu 
dla Wszystkich, 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 z dopiskiem na kopercie „Program CERTYFIKACJI SZKÓŁEK PIŁKARSKICH – nabór na 2021 r.”.

Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data dostarczenia do siedziby Ministerstwa (w przypadku złożenia wniosku osobiście) lub data stempla pocztowego (w przypadku wysłania pocztą) albo data nadania przesyłki kurierskiej.

Reklama