Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Program dla podmiotów ekonomii społecznej pn. „wESpół – wspieramy ekonomię społeczną” – edycja 2021

Reklama
Nabór od 01.04.2021 do 18.04.2021 23:59
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Masz pytanie zadzwoń: RCWIP – operator programu: 71 796 3000.
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Firma UBS, wspólnie z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej i Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przygotowała drugą edycję programu pn. „wESpół – wspieramy ekonomię społeczną”.

Epidemia koronawirusa doprowadziła do trudnej sytuacji finansowej i kadrowej podmiotów ekonomii społecznej. Podmioty te, na co dzień zatrudniające lub wspierające osoby potrzebujące, doświadczyły wielu problemów grożących im nawet zamknięciem działalności.

Te, którym udało się przetrwać stanęły przed wyzwaniami jakimi są: przystosowanie się do obecnej sytuacji, utrzymanie miejsc pracy i wzmocnienie swojej rozpoznawalności oraz świadczonych usług/oferowanych produktów w społecznościach lokalnych. Aby sprostać tym wyzwaniom potrzebne jest wsparcie. Dlatego też wspólnie z firmą UBS, Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej i Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przygotowana została druga edycja programu pn. „wESpół – wspieramy ekonomię społeczną”.

Program ma realizować jednocześnie dwa cel:

  • zwiększyć szansę na przetrwanie epidemii COVID-19 lub pomóc w adaptacji do zmienionej sytuacji po epidemii w powiązaniu z utrzymaniem miejsc pracy 
  • wspierać rozwój społeczności lokalnych

O wsparcie w ramach programu mogą się ubiegać zarejestrowane i działające na terenie Dolnego Śląska podmioty ekonomii społecznej (PES) spełniające łącznie dwa warunki:

Posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub prowadzące odpłatną działalność statutową.

Zatrudniające na dzień składania wniosku min. 1 pracownika na umowę o pracę

UWAGA: O wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się podmioty, które otrzymały granty na realizację projektu w ramach programu „wESpół – wspieramy ekonomię społeczną” w 2020 r.

Kwota 50 tys. zł zostanie rozdysponowana, jako wsparcie dla 5 podmiotów w maksymalnej wysokości do 10 tys. zł każdy.

W ramach wsparcia podmiot ekonomii społecznej powinien zrealizować przedsięwzięcie, które będzie inicjatywą przyczyniającą się do wsparcia  społeczności lokalnej

Przedsięwzięcie powinno być zrealizowane do 31 sierpnia b.r.

Nabór wniosków trwa do 18 kwietnia br.

Wnioski będą przyjmowane tylko drogą elektroniczną na adres e-mail: wESpol@rcwip.pl.

Reklama