Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundusz "Gdańsk dzieli się dobrem"

Reklama
Nabór od 21.04.2021 do 10.05.2021 23:59
Fundacja Gdańska
info@fundacjagdanska.pl
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 5 tys. PLN
Bezrobotni, Chorzy, Mężczyźni, Młodzież, Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe, Seniorzy, Rodziny, Bezdomni, Cudzoziemcy, Dorośli, Dzieci, Kobiety, Mniejszości seksualne, Niepełnosprawni, Wolontariusze
Poprzez Fundusz GDAŃSK DZIELI SIĘ DOBREM chcemy wspierać poprzez granty w maksymalnej wysokości 5 tys. zł pomysły organizacji społecznych, ruchów obywatelskich, instytucji samorządowych z całej Polski. Priorytetem będzie dla nas wspieranie działań podejmowanych przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych oraz inicjatywy tworzone z myślą o grupach narażonych na dyskryminację i wykluczenie.

Dla kogo wsparcie?

W funduszu GDAŃSK DZIELI SIĘ DOBREM chcemy wspierać poprzez granty w maksymalnej wysokości 5 tys. zł pomysły organizacji społecznych, ruchów obywatelskich, instytucji samorządowych z całej Polski. Priorytetem będzie dla nas wspieranie działań podejmowanych przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych oraz inicjatywy tworzone z myślą o grupach narażonych na dyskryminację i wykluczenie.

Ocena i wybór projektów 

Wnioski o przyznanie grantu będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a.  kreatywność i realność działania – 10 punktów,

b.  opis grupy odbiorców – 10 punktów,

c.   sposób promocji działania – 10 punktów,

d.  dotarcie do grupy odbiorców zagrożonej wykluczeniem – 10 punktów.,

e.  zgodność ubiegającego się z priorytetami Funduszu (szczegóły w regulaminie) 

Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za działania wpisujące się w walkę z mową nienawiści, rozumianą jako negatywnie nacechowanymi wypowiedziami skierowanymi do określonej jednostki/grupy ze względu na posiadane przez nią cechy.

Decyzje o dofinansowaniu będą zapadały po zliczeniu punktacji przyznanej przez członkinie i członków Rady Funduszu, w skład której wchodzić będą:

·     osoba wskazana przez Magdalenę Adamowicz,

·     osoba wskazana przez Piotra Adamowicza,

·     osoba wskazana przez Aleksandrę Dulkiewicz,

·     osoba wskazana przez Komitet Obrony Demokracji,

·     osoba wskazana przez Fundację Gdańską.

Operator Funduszu

Operatorem Funduszu jest Fundacja Gdańska z siedzibą przy ul. Długi Targ 28/29, 80-830 Gdańsk – NIP: 5832627491, REGON: 191804530, KRS: 0000052463.

Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie internetowej gdanskdzielisiedobrem.pl

Reklama