Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs uzupełniający Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu: woj. zachodniopomorskie

Reklama
Nabór od 06.04.2021 do 27.04.2021 16:00
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
W czasie trwania konkursu zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem: korpussolidarnosci@niw.gov.pl lub przez naszą infolinię czynną pon.-pt. w godz.: 9:00 – 15:00 pod nr tel.: +48 885 221 530.
Łączny budżet nieznany
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 330,57 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Program Korpus Solidarności ogłasza i zaprasza do udziału w konkursie uzupełniającym Partnerstwo dla Wolontariatu na wybór Partnerów Programu na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Zapraszamy do dołączenia do grona czternastu Partnerów Regionalnych zapalonych do szerzenia idei wolontariatu długoterminowego w Polsce! Tegoroczna edycja konkursu jest 3-letnia i obowiązuje do 2023 roku. Maksymalna kwota, o którą mogą ubiegać się organizacje wynosi 330 570 zł złotych, bez konieczności wykazania wkładu własnego.

Szukamy dwóch Partnerów Regionalnych do prowadzenia i realizowania działań w ramach Korpusu Solidarności na terenie woj. podkarpackiego oraz woj. zachodniopomorskiego. Aktywność przyszłych Partnerów będzie skierowana do czterech grup odbiorców:  wolontariuszy, koordynatorów, organizatorów oraz otoczenia wolontariatu.

W ramach określonych działań, takich jak m.in. szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu, debaty wolontariackie, akcje społeczne z udziałem wolontariuszy czy konkursy na mini granty Partnerzy mogą wykazać się pomysłowością, dostosowując swoje zaangażowanie do potrzeb i uwarunkowań regionalnych.

Korpus Solidarności jest oparty na modelu wolontariatu systematycznego, długoterminowego. Jak wynika z badań, jest to najbardziej deficytowa forma działalności wolontariackiej Polaków. Koncentracja na tej formie wolontariatu nie oznacza jednocześnie deprecjonowania idei wolontariatu okazjonalnego lub akcyjnego, współtworzącego ważny obszar dobrowolnej i nieodpłatnej działalności na rzecz innych. Wzmocnienie i rozwój wolontariatu długoterminowego ma na celu podniesienie rangi działań wolontariackich, wzbudzenie zainteresowania wolontariatem oraz zachęcenie obywateli do zaangażowania w taką działalność. Powołanie Korpusu Solidarności ma też za zadanie upowszechnienie wolontariatu wśród organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, które do tej pory w małym stopniu albo tylko sporadycznie wykorzystywały aktywność wolontariacką. Wszystkie podejmowane działania mają na celu wzrost wrażliwości na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, wzrost gotowości do wzajemnej pomocy, a w efekcie wzrost solidarności międzyludzkiej oraz zaufania społecznego.

Co musi wiedzieć organizacja ubiegająca się o dofinansowanie?

W złożonych ofertach oceniane będzie doświadczenie Wnioskodawców, potencjał do realizacji zadań określonych w Programie oraz propozycje ich przygotowania i organizacji. Ponadto, Wnioskodawcy nie muszą tworzyć nowych kategorii działań, definiować grup odbiorców, czy szacować kosztorysu - te elementy są określone i zapisane w Programie Korpusu Solidarności oraz Regulaminie Konkursu.

Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021-2023 zakłada realizację działań skierowanych do 4 grup odbiorców: wolontariuszy, koordynatorów, organizatorów oraz otoczenia wolontariatu. Będą to m.in.: szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu, debaty wolontariackie, poradnictwo, spotkania promocyjne w ramach Szkolnego Korpusu Solidarności, akcje społeczne z udziałem wolontariuszy, konkursy na mini granty oraz bony edukacyjne dla wolontariuszy, certyfikacja organizacji, czy projekty lokalnych koalicji wolontariatu. W ramach tych określonych działań, pozostawiamy dowolność Partnerom Korpusu, jeśli chodzi o formę i zamysł ich realizacji oraz liczymy na pomysłowość.

Uwaga!
W Konkursie mogą również składać wnioski organizacje z województw ościennych – czyli bezpośrednio sąsiadujących z woj. zachodniopomorskim.

Konkurs trwa od 6 kwietnia 2021 r. do 27 kwietnia 2021 r. do godz. 16:00.

Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji.

Reklama