Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Drugi otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk...

Reklama
Drugi otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku
Nabór od 06.04.2021 do 27.04.2021 23:59
Wydział Kultury i Sportu (dawniej Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu)
Łączny budżet 110 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 110 tys. PLN
Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Kultury i Sportu (dawniej Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Drugi otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich powierzenia lub wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.

Oferenci mogą złożyć maksymalnie dwie oferty. W przypadku złożenia więcej niż dwóch ofert oferent zostanie poproszony o wskazanie ofert, które będą podlegać ocenie. Pozostałe oferty oferenta zostaną odrzucone ze względów formalnych.

I. 1. Rodzaj zadań priorytetowych i wysokość dotacji przeznaczonych na ich realizację

nr zadania

nazwa zadania priorytetowego

kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania w zł

     

 

1.

Wspieranie rozwoju utalentowanych sportowo mieszkańców Miasta, w szczególności w sportach niezaliczanych do wiodących w Suwałkach

110.000,00

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama