Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2021 - 2025 r. pn. „Przez Sport do Kompetencji”
Nabór od 06.04.2021 do 27.04.2021 23:59
Departament Sportu i Turystyki
Łączny budżet 3,55 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2021 - 2025 r. pn. „Przez Sport do Kompetencji” . .

Program rozwoju aktywności fizycznej i kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w województwie łódzkim pn.: „Przez Sport do Kompetencji”, realizowany w latach 2021 – 2025.

Realizacja programu zakłada objęcie placówek nauczania przedszkolnego oraz szkół podstawowych w województwie łódzkim szkoleniami z zakresu współczesnej pedagogiki. Przekazanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, dla przedszkoli i dla szkół. Wyposażenie placówek oświatowych w sprzęt sportowy wraz z przeszkoleniem nauczycieli, wychowawców i trenerów (ogólnie nauczycieli WF-u) przedszkoli i szkół w zakresie jak prowadzić zajęcia dla dzieci i rodziców z wykorzystaniem zakupionego sprzętu sportowego i materiałów dydaktycznych oraz w codziennych relacjach z dzieckiem i w cyklicznych spotkaniach z ich rodzicami.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama