Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert nr 53/2021 na powierzanie realizacji zadań miasta Poznania na rzecz społeczności rad...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 53/2021 na powierzanie realizacji zadań miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2021
Nabór od 07.04.2021 do 28.04.2021 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 74,83 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 74,83 tys. PLN
Młodzież, Rodziny, Dzieci
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 53/2021 na powierzanie realizacji zadań miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2021.

Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

1. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego, w tym półkolonii, zajęć socjoterapeutycznych, integracyjnych, i spotkań świątecznych dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz organizacja warsztatów wspierających rodziców i dzieci w trudnej sytuacji życiowej - 54 830,00 zł

2.Prowadzenie działań dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej w ramach placówki wsparcia dziennego na Piątkowie - 20 000,00 zł

 

Rady Osiedla:

- Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole - Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacjii życiowej - 18 000,00 zł

- Osiedle Chartowo - Socjoterapia przez sztukę - zajęcia dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacjii życiowej - 6 830,00 zł

- Osiedle Grunwald Północ - Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego - 3 000,00 zł

- Osiedle Grunwald Północ - Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiwej poprzez organizowanie wypoczynku - 3 500,00 zł

- Osiedle Junikowo - Organizacja spotkań świątecznych dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - 1 500,00 zł

- Osiedle Kiekrz - Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej - organizacja wypoczynku oraz zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla Kiekrz - 6 000,00 zł

- Osiedle Krzyżowniki-Smochowice - Warsztaty wspierające rodziców i dzieci w trudnej sytuacji życiwej - 6 000,00 zł

- Osiedle Piątkowo - Prowadzenie działań dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiwej w Placówce Wsparcia Dziennego "Piątkowo"- 20 000,00 zł

- Osiedle Świerczewo - Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - 5 000,00 zł

-Osiedle Wilda - Organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej - 5 000,00 zł

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama