Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Łódź akademicka przyjazna dla nowych mieszkańców Miasta

Reklama
Nabór od 29.03.2021 do 14.04.2021 12:00
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
Koordynatorka projektu - Magdalena Pilarska-Jędrzejczak, mpilarska@opus.org.pl
Łączny budżet 88 tys. PLN
Od 90% do 90% dofinansowania
Dotacje od 5 tys. do 12 tys. PLN
Młodzież, Rodziny, Cudzoziemcy, Dorośli
Trwa nabór na dotacje od 5 000 do 12 000 złotych na działania zmierzające do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne.

Zapraszamy do udziału w konkursie "Łódź akademicka przyjazna dla nowych mieszkańców Miasta"

Wysokość dotacji: od 5000 do 12 000zł.

Nabór wniosków do edycji 2021: 26 marca - 14 kwietnia 2021 r., do godz.12.00

Pula środków: 88 000 zł.

Dla kogo: W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grupy nieformalne. 

Cel konkursu: przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.

Typy projektów kwalifikowanych

Do zadań realizowanych w ramach działań wspierających rozwój Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego zalicza się:

a)       realizację projektów wspierających integrację studentów obcokrajowców na łódzkich uczelniach, przybliżających kulturę i tradycje studentów pochodzących z zagranicy, ułatwiających adaptację i asymilację oraz studiowanie na łódzkich uczelniach;

b)      realizację przez środowisko naukowe i akademickie projektów w oparciu o wiedzę zgłębianą na poszczególnych wydziałach uczelni, skierowanych do obcokrajowców w Łodzi (takich jak np. porady prawne zajęcia językowe dla dzieci i dorosłych, warsztaty plastyczne, zajęcia integracyjne itp.).

Okres realizacji projektów powinien zawierać się w okresie od 1 maja do 31 października 2021 r.

Sposób składania wniosków: wnioski składane są przez wnioskodawców/realizatorów w formie elektronicznej poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.opus.org.pl w zakładce Konkursy.

Zadanie publiczne „Łódź akademicka przyjazna dla nowych mieszkańców Miasta” finansowane jest z budżetu Miasta Łodzi.

Źródło: https://opus.org.pl/lodz-przyjazna-nowym-mieszkancom-miasta-28507
Reklama