Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

20/2021 Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu - Duże Imprezy Sportowe

Reklama
Nabór od 29.03.2021 do 19.04.2021 23:59
Departament Sportu i Turystyki
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 30 tys. do 60 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 20/2021 Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu - Duże Imprezy Sportowe.

1. Celem otwartego konkursu ofert nr 20/2021 na realizację zadań publicznych związanych

z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu jest upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu - Organizacja Dużych Imprez Sportowych. 

2. W ramach otwartego konkursu ofert nr 20/2021 przewiduje się dofinansowanie zadań jednorocznych w następujących obszarach:

  1. Mistrzostwa Europy World Para Athletics 2021
  2. XXIX Wielka Wioślarska o Puchar Brdy
  3. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Kobiet „Śladami Królewny Anny Wazówny” o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego

W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym udział procentowy udzielonego dofinansowania ze środków budżetu województwa na zadania realizowane w roku 2021 nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów zadania.

 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Generatora ofert dostępnego na stronie ngo.kujawsko-pomorskie.pl, w zakładce Generator ofert „witkac” 2021).

Oferty złożone wyłącznie w wersji papierowej zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

Na konkurs nr 20/2021 uprawniony podmiot może złożyć trylko 1 ofertę. Złożenie przez oferenta większej liczby ofert spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana[1], jako niespełniająca warunków formalnych konkursu.

[1] Dotyczy to również sytuacji, kiedy oferent złoży dwie (lub więcej) tożsame lub różne oferty na to samo zadanie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama